Jedik Útja

 Jedi Kódex:

Nincs érzelem, béke van.
Nincs tudatlanság, tudás van.
Nincs szenvedély, egyensúly van.
Nincs halál, Erő van.
A Jedi nem keres hatalmat.
A Jedi nem uralkodó, nem zsarnok.
A hatalmat keresni  egyenlő az Erő útjának elhagyásával.
Elhagyni az Erőt, a sötét oldalhoz vezet.
Az uralkodó és a zsarnok az ellenség.
De a Jedi nem használja fel a zsarnok erejét ellene.

A Rend felépítése

A Jedik több mint tízezren vannak. A Rend irányításának feladata négy Tanácsra hárul, amelyek a Templomuk négy sarkát ékesítő, négy toronyban székelnek.

Az Eredendő Tudás Tanácsa az Archívumot őrzi és nagylelkűen megosztja bölcsességeit a legifjabb beavatottakkal.
A Békéltető Tanács diplomáciai tárgyalásokat folytat a konfliktusok lezárása érdekében.
Az Átképző Tanács a Jediszolgálat tevékenységét felügyeli és azoknak a pályafutását egyengeti, akik nem teljesítik a padavanná vagy lovaggá váláshoz szükséges próbákat.
A Rend ügyeiben az utolsó szó mindig a Nagytanácsé. Tagsága legbátrabb bajnokaik és legbölcsebb elméik közül kerül ki. A Nagytanács irányításával a Jedi Rend tradíciói generációk ezrein át fennmaradnak.

Az Átképző Tanács
Az Átképző Tanács feladata a jelölteket a négy egység valamelyikéhez irányítani, és egyengetni az elhelyezett Jedik karrierjét. A Jediszolgálat tajgai között nem csak olyanokat találni, akiknek nem sikerült padavanná válni. Sok lovag, mester és tanítvány dönt úgy, hogy különleges képességei miatt itt akar dolgozni – mondhatni két legyet ütve egy csapásra. Ezzel együtt a Jediszolgálat munkatársainak többségét az Átképzési Tanács nevezte ki, miután többször sem sikerült teljesíteniük a Beavatottak Próbáit. A Szolgálat kötelékében fontos ügyekben juttathatják érvényre a Köztársaság alapelveit. Akadnak Jedik, akik kifejezetten kérik, hogy valamelyik alegységhez nevezzék ki őket, mert így hódolhatnak a szenvedélyüknek. Ez egy régi, nemes tradíció.

Mezőgazdasági testület
A Jediszolgálat legnagyobb alegysége, a Mezőgazdasági Testület az Erőt növények nevelésére és gondozására használja. Ennek megfelelően együttműködnek a Köztársaság Mezőgazdasági Kormányzatával, de a Jedik nem bürokraták. A Mezőgazdasági Testület alapelve az, hogy az Élő Erő minden létezőben ott van és reagál az akaratukra. Ellenlábasaik nem éppen Sith Nagyurak, de ugyan úgy ellenségei az életnek, mint ők. Az aszály, a járványok, a betegségek, az egyensúly felborulása mind az ellen dolgoznak, hogy egy bolygónak egészséges bioszférája legyen, de mind csillapíthatók is, az Erő koncentrált használatával.  A Mezőgazdasági Testületet olyan Jedi mesterek tanácsa vezeti, akiknek különös tehetségük van ezen a területen – soraikban rengeteg a ho’din és az ithori. Néha a beavatottak is eltöltenek egy kevés időt a szolgálatnál, amikor az Élő Erővel ismerkednek.  A testület tagjainak többsége az élesztők közé tartozik. Munkájuk nagyrészt a Salliche-n vagy a Salliche Mezőgazdasági Tengelyt alkotó magvilágok valamelyikén végezik, de állomásoznak munkatársaik a Középső Peremvidéken, és az olyan jelentős élelmiszer-feldolgozó bolygókon is, mint az Ukio. A Jedi geológusok a Mezőgazdasági Testület egy speciális szakegységéhez tartoznak, amelynek létét az indokolja, hogy az ismeretlen világokon meg kell vizsgálniuk a bolygókéreg összetételét.  A Mezőgazdasági Testület tagjainak legfontosabb tulajdonsága a türelem. A növények lassan nőnek, és a rothadás folyamata is csak lassan fordítható vissza. A Mezőgazdasági Testület folyamatosan tanácskozik az Erővel, és az élet gyarapodását szolgálja a Köztársaság élelmiszer-termelésének fokozásával. 

Egészségügyi és az Oktatási testület
Taglétszámukat tekintve a Jediszolgálat második és harmadik alegysége a két legkisebb testület. Mivel gyógyítással és tanítással már így is sok lovag és mester foglalkozik, nincs nagy szükség specialistákra. Az Egészségügyi Testület itt a Templomban, az Eredendő Tudás részlegében székel. A Gyógyítás Csarnokaiban található kórháza a Köztársaság egyik legjobban felszerelt betegellátó intézménye, amelyet nagy sebességű privát járat köt össze a Városi Galaktikus Egészségügyi Központtal. Ennek megfelelően nem minden páciense Jedi. Kritikus esetekben néha ide szállítják a betegeket, hogy az Egészségügyi Testület, ezen belül is elsősorban közvetlenül az Átképzési Tanácsnak jelentő Jedi Gyógyítók Köre kezelje őket. Az Egészségügyi Testület funkcióját tekintve hasonló a Mezőgazdasági Testülethez. Mindkét csoport a gyógyulás és az egészséges sejtnövekedés elősegítésére használja az Erőt. Mivel azonban az Egészségügyi Testület intelligens élőlényekkel foglalkozik, tagjait háborús és katasztrófa sújtotta övezetekbe is kiküldik. Az Egészségügyi Testület legnagyobb kincsei a Gyógyító Tűzkristályok, amelyek a Templom legjelentősebb misztikus tárgyai közé tartoznak, és a Kör őreinek folyamatos felügyelete alatt állnak. Ezek a kristályok állítólag akkor is kepések visszahozni a betegeket a halál kapujából, ha minden más próbálkozás kudarcot vallott.
Az Oktatási Testület tudósokból, tanárokból és levéltárosokból áll. A tanítói tevékenység bizonyos fokig minden Jedivel szemben elvárás, de ez a csoport ennél sokkal többet vállal. Tagjai a Templom fő könyvtárosának irányításával dolgoznak, és napjaik nagy részét katalogizálással illetve fordítással töltik. Ezek a feladatok nem bízhatók kizárólag droidokra. A holokronokban tárolt információk összes rétegének feltárására csak az Erőre érzékeny élőlények képesek. A gyűjteményükben található holokronok, adatkártyák és tekercsek egy része az ossusi és a tythoni korszakból származik, és még több ezer éves tanulmányozás után is új titkokat fed fel. A Jedi Rend jelentős haszonélvezője ennek a munkának, de a tagság derékhada nagyon gyakran megfeledkezik róla, honnan is származnak az információk. A Jediszolgálat soraiban az alázat értékes tulajdonság.

Felderítő testület
A Jediszolgálat utolsó alegysége terjeszkedik a legmesszebbre. A Felderítő Testület az egész galaxist munkaterületének tekinti, tagjaival pedig ritkán találkozik a Jedi Templomban – helyőrségeit viszont lényegében a Köztársaság összes Regionális Hadászati Bázisán (RHB) megtalálni és némelyik már tízezer éves múltra tekint vissza.
Ezeket az üzemanyagtöltő és utánpótlás-biztosító állomásokat a közeli űrbe induló küldetésekhez használják. A felderítők feladata új bolygók, tárgyak, fajok, lények és hiperűr-útvonalak felfedezése, illetve az ártatlanok segítése, akikkel kalandjaik során találkoznak. A testület minden RHB-n néhány hosszú távú felderítőhajóval dolgozik, amelyek fedélzetén kevés a fegyver, viszont rengeteg az érzékelő és az élelmiszer. A felderítőknek kötelességük kapcsolatba lépni minden fajjal, amely csatlakozhat a Köztársasághoz. A galaktikus koalíciót képviselni nagy megtiszteltetés. Mivel nem minden faj barátságos, a Jediszolgálat alegységei közül a Felderítő Testület vesz részt a legtöbbször csatákban, és ennél a csoportnál a legnagyobb a tagságban a lovagok és mesterek aránya is. A mesterek egy része Erő-navigációra specializálódik, ami egy kifelé irányuló meditációs technika, a hiperűr kusza területeinek kisimítására, és az elérhetetlennek hitt szektorok megközelítésére. A Felderítő Testület rendszerről rendszerre haladva, fokozatosan csökkenti az Ismeretlen Régiók kiterjedését. Az RHB-k mellet a praxeumhajók is az egység irányítása alá tartoznak. A karrierjüket a Felderítő Testületnél folytató beavatottak előbb vagy utóbb valamelyik ilyen mozgó kiképzőközpont fedélzetén találják magukat, ahol hosszú távú űrbeli küldetésekben közreműködve tanulhatnak tovább. A Felderítő Testület mind a Köztársasági Statisztikai Szolgálattal, mind pedig az Intergalaktikus Zoológiai Társasággal együttműködik. Ugyancsak kapcsolatban áll az egységgel a Jedi Archeológiai Akadémia, amelynek tagjai ereklyék, és később az Oktatási Testület fordítóinak továbbított feliratok felderítésével foglalkoznak.

Jedi Rendfokozatok

A parancsok továbbadását és érvényre juttatását megkönnyítendő a hadsereghez és kormányokhoz hasonlóan a Jedi Rend is hierarchikusan épül fel. Noha az Erőben mindannyian egyenlők, a magasabb rangú Rendtagok olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek megkövetelik a tiszteletet azoktól, akik még nem emelkedtek hozzájuk hasonló tisztségbe.

Beavatottak
A Jedi Rend legfiatalabb tagjai. Akkor kapják meg a rendfokozatot, amikor már elég idősek hozzá, hogy személyre szabott feladatokat adjanak nekik. Humanoid fajoknál ez akár kétéves korban is megtörténhet. Kiképzésük a Jedi Templomban zajlik a személyzet felügyeletével és az Archívum forrásainak felhasználásával.

Padavanok
Azok a beavatottak, akik kamaszkoruk elején – standard években mérve tizenkét-tizennégy évesen – tanítványává választ egy lovag vagy egy mester. Kiképzésük helyszíne jellemzően a külvilág.

Lovagok
Azok a padavanok, akik kiállták a próbákat, így már nincsen mesterük. Szabadon mozoghatnak a galaxisban a Jedi Rendet szolgálva és saját tanítványokat is fogadhatnak.

Mesterek
Mindazok, akik lovaggá képeztek egy padavant vagy az Erő és a Jedi Rend legmélyebb ismeretéről tanúbizonyságot téve csatlakoznak a Jedi Tanácshoz. Nagymesteri rendfokozatot mindössze néhány rendtagnak adományoznak.

Mesterek és Nagymesterek
A mesteri titulus a legmagasabb rang a Jedi Rendben, azonban senkivel szemben nem elvárás, hogy megszerezze, és betöltése nem jelenti azt, hogy útjuk végére értek. A mesteri címet viselők alkotják a legkisebb létszámú csoportot a Rendben, még az ifjoncok is többen vannak, mint ők.
A mesterek ismertetőjele, hogy fiatalabb Jediket mentorálnak. A rang kiérdemlésének egyik módja az, ha tanítványt fogadnak és kiképezik. Sok mester egyik padavant a másik után tanítja, azonnal újat keresve, ha az előző teljesítette a próbákat. Ugyanakkor nem minden lovag választja ezt az utat. Különleges esetekben a Nagytanács is rendelkezhet úgy, hogy a Köztársaságnak tett kiemelkedő szolgálataiért mesterré léptet elő egy Jedit. Ezen felül a lovagok dönthetnek úgy is, hogy alávetik magukat a lovagi próbák módosított, még nehezebb változatainak, amelyek teljesítése gyakran szintén elegendő ahhoz, hogy valaki mesteri rangra emelkedjen.
Mesterként a küldetéseik nem változnak jelentős mértékben. Továbbra is az lesz a feladatuk, hogy védelmezzék a rászorulókat, és kiterjesszék a Rend fennhatóságát a Köztársaság minden pontjára. Minthogy azonban tudásuk sokat gyarapodott azóta, hogy lovagként először indultak egyedül küldetésre, dönthetnek úgy is, hogy tanár szeretnének lenni a képességeikhez legjobban illő területen. A Templomnak és szatellitakadémiáinknak is szükségük van filozófusokra, kardmesterekre, történészekre és természettudósokra, valamint a Jedi őrszemek furcsa szakismereteivel rendelkező oktatókra.

A nagymesteri titulust a legkiválóbb mesterek nyerhetik el, miután a Rend tagjainak választása rájuk esik, a Nagytanács pedig egyhangúan megerősíti őket rangjukban. Régebben egyszerre több mester is viselhette ezt a címet, így lényegében egy elit csoportosulást alkottak. Jelenleg egyszerre csupán egy Jedi nevezhető ki Nagymesterré.

Háború idején a Jedik által viselt rangok

Jedi parancsnok
A Köztársaság Nagy Hadseregében szolgáló padawanok parancsnoki ranggal bírtak. A Jedi parancsnokot egy Jedi tábornok alá osztották be, míg lovaggá ütötték, és egyúttal tábornoki rangra emelkedett.

Jedi tábornok
Egy Jedi lovag vagy mester, akit a Köztársasági sereg irányításával bíztak meg. Teljes jogú tábornok volt.

Rangidős Jedi tábornok
A Klón Háborúk alatt tábornokként szolgáló Jedi mesterek közül tizenketten Rangidős Jedi tábornok rangot kaptak. Képzettek voltak hadviselésben és taktikában.

Jedi főtábornok
A Klón Háborúk idején a Jedi Tanács tíz tagja kapta meg a Jedi főtábornoki rangot. Nekik nem csak saját seregüket kellett irányítani, hanem felügyelniük is kellett a Rangidős Jedi tábornokokat, a Jedi tábornokokat és a Jedi parancsnokokat.

Jedi nagyúr
Az Új Sith Háborúk idején a Fény Seregének parancsnokai vették fel ezt a címet politikai okokból. Ezt a rangot a háború után eltörölték.

Jedi Kasztok

Jedi Védelmezők

A védelmezők alkotják az első védvonalat a Köztársaság elpusztítására törő ellenségek ezreivel szemben.
A védelmezők a legrégebbi Jedi lovagok örökösei. A tythoniak első csoportja azzal a határozott céllal hagyta maga mögött hazáját, hogy biztonságossá tegye az ártatlanok számára a galaxis vad határvidékét, és ezért dolgoznak is mind a mai napig. A Rend ezen ágát azonosítják a leggyakrabban a fénykardokkal is. A fénykard egyszerre a fegyverünk és a jelképünk.
Ha úgy dönt egy Jedi, hogy Jedi védelmező lesz, minden szabad óráját az edzés emészti majd fel. Időbeosztása többé nem a mestere kívánságaitól függ, vagyis saját felelőssége, hogy elhanyagolja-e a gyakorlást.
A háború utáni kormányzati reformok következtében a Köztársaságnak már nincs hadserege. A haderő így tulajdonképpen a védelmezők, és ennek az ügynek a szolgálatáért fel kell adniuk az életüket.
Bizonyos értelemben ők alkotják a Köztársaság rendőrségét is, amennyiben felelősek a béke fenntartásáért és a törvényszegők feltartoztatásáért. Különösen nagy jelentősége van a védelmezők szolgálatainak a Külső Peremvidék és a Vad Űr világain, ahol a helyi biztonsági erők kevéssé képesek uralni a helyzetet, és a lakóknak szükségük van a megmentőkre.
A Jedi védelmezők általában kék pengéjű fénykardot viselnek, noha erre senki nem kötelezi őket, inkább csak a testvériségüket jelzik vele. Olyan fénykardot forgatnak, amelyet az Erő kijelöl számukra. Ha a védelmezők közé áll a Jedi, rengeteg irányba haladhatnak tovább. A háborúnak számos formája ismeretes, és egyetlen Jedi sem lehet mindegyikben a legjobb.

Jedi Békefenntartók
A biztonság és a rendfenntartás ügyére specializálódott Jedi békefenntartók alkotják a Rend egyik legrégebb óta létező csoportját. Noha kivétel nélkül kitűnő harcosok, általában nem az ütközetek frontvonalában küzdenek, hanem

tömegkezelésre, gyanúsítottak letartóztatására és a fenyegetésekkel való leszámolásra képezik ki őket, hogy megelőzzék az erőszakos cselekményeket. Békefenntartók akkor állomásoznak a köztársasági világokon, ha a bolygó kormányzója felkéri őket, hogy segítsék a helyi rendfenntartó erők és milíciák munkáját.

Templom Biztonsági Szolgálat
A Coruscanton békefenntartónak lenni egyet jelent a Templom biztonsági szolgálatában végzett munkával. Ezek a Jedik a Rend központjára és annak környékére felügyelnek, hogy távol tartsák a területtől a furcsa szerzeteket, fanatikusokat és felfegyverzett radikálisokat. A Templom biztonsági szolgálatának soraiba tartoznak a főbejáratra vigyázó Jedi Kapuőrök és a Jedi martalócok is, akik gyakran már hatalmas termetükkel elijesztik a bajkeverőket.

Jedi Vadászpilóták
A Jedi vadászpilóták csata közben csakis reakció idejük javítására, precízebb célzásra és éberségük növelésére használják az Erőt, az ellenfél érzékelésének elhomályosítására soha. Mesterpilótáknak nincs szükségük ilyen trükkökre.
A Jedi mesterpilóták keresztül-kasul beutazzák a galaxist. A háború idején sokszor fuvaroztatták magukat a Köztársasági Flotta csatahajóival is, de mint az köztudott, a reformok következtében a flotta már nem létezik, a pilótákat viszont minden szektor és bolygó védelmi erői szívesen látják.

Kardvívó oktatók
A fénykard a Jedi Rend identitásának kulcseleme. A beavatottaknak abban a pillanatban elkezdik oktatni a kardforgatás helyes technikáját, amikor lábra állnak, és ez a tanulási folyamat tulajdonképpen nem is ér véget addig, amíg a Jedi eggyé nem válik az Erővel.
Ebből világosan látszik, hogy a kardvívó oktatók a Jedi Rend legfontosabb tagjai közé tartoznak. Erre a területre csak azután specializálódhatnak, hogy ha bebizonyították rátermettségüket a csatatéren. A konzulokkal ellentétben a védelmezők nem nagyon hisznek az élethosszig tartó tanári karrierben. Noha amikor csak lehetséges, a Jedi Rend kerüli az alkalmazását, néha muszáj erőszakhoz folyamodni. Ennek fényében pedig ki rendelkezik a harcművészet oktatásához szükséges képességekkel – a diplomata vagy a harcos?
A Templomban egy oktató rendelkezik a kardmesteri titulussal. Ezt a címet valamikor egyszerre csak egy Jedi viselhette, de a háború alatt egyre népszerűbé vált, mígnem végül tábornokok százait illették vele. Többségük ma már a szatellitakadémiákon és a praxeumhajók fedélzetén szolgál. Ők tanítják a beavatottakat és a padavanokat az első hat forma mozdulataira és kadenciáira és ők avatják be a hetedik forma használatába is azokat, akik kiérdemelik a bizalmukat. A mindennapokban a kardmesterek alatt szolgáló instruktorok gondoskodnak róla, hogy a tanulók pontosan sajátítsák el a stílusokat. Minden ilyen oktató Jedi mester, akit egy kardmester ajánlására a Nagytanács erősít meg pozíciójában.
Az instruktori pozíciót inkább karrierjük vége felé érik el a Jedik, amikor a reflexeik már lassulnak, de az elméjük még mindig éles. A posztot ugyanakkor a természetfeletti tehetséggel megáldott rendtagok is betölthetik, akik kimagasló képességeit botorság lenne peremvidéki őrjáratokra vesztegetni.

Egzotikus fegyverek szakértői
Noha elsődleges fegyverük a fénykard, nem ez az egyetlen harci eszköz áll a Jedik rendelkezésére. A csillagvadász például a Jedi mesterpilóták speciális fegyvere, de a Rend tagjai számos más eszközt is alkalmaznak különleges küldetéseiken vagy annak érdekében, hogy kiaknázzák egyedi képességeiket. Az egzotikus fegyverek szakértői kevesen vannak a Jedi védelmezők között, de nagy tisztelet övezi őket, mert bonyolult ezoterikus tanokban járatosok. A címet azzal érdemelhetik ki, ha az alábbiak közül bármelyiket mesteri szinten használják:

  • Kétpengéjű fénykard és fénylándzsa
  • Fénykorbács
  • Buzogány
  • Nagy hatótávolságú fegyverek

Jedi Konzulok

A Jedi útját a harmónia, az erőszak kerülése és az a törekvés jellemezi, hogy egyesítse az élőlényeket az Erő békességében. A gonoszság feltartóztatásához szükség van a védelmezőkre is, de a Kódex alapelveit a konzulok juttatják érvényre.
A legnagyobb tiszteletnek örvendő, mesteri rangot viselő Jedi konzulok a Békéltető Tanács tagjaiként teljesítenek szolgálatot, amely a Köztársaságon belüli és azon kívüli államalakulatokkal folytatott tárgyalásokért felel. Testületük nem a Szenátust helyettesíti. Valójában a Szenátus rendelkezik velük. Minthogy azonban ismerik az Erőt, olyan egyedi nézőpontot képviselnek a konfliktusok megoldásában, amely biztosítja a galaxis hosszú távú stabilitását.
Míg a Nagytanács a Főkancellárnak jelent, a Békéltető Tanács gyakran működik együtt a Köztársaság Diplomáciai Testületével. A Jedik neve egybe forrt a Köztársasággal, ezért egyáltalán nem szokatlan, ha az újonnan megismert idegen fajok ragaszkodnak hozzá, hogy ők tárgyaljanak a galaktikus közösséghez való csatlakozásukról. A Jedi konzulok a galaxis összes lakóját segítik és szolgálják politikai ügyekben, és a konfliktusok feloldásában. Noha az Erő jelentős szerepet játszik abba, hogy hatékonyan tudjanak működni és hasznos a csalások leleplezése során is, háborúban álló feleket békeszerződés aláírására kényszeríteni vele, visszaélés a Jedik hatalmával.
A tárgyalások lebonyolítása mellet a Jedi konzulok kutatnak és tanítanak is. Sokukkal lehet találkozni a Coruscanton, ahol az Archívum terjedelmes adatgyűjteményével dolgoznak, míg mások olyan információs központokban teljesítenek szolgálatot, mint az Obroa-skai és a Telos.
A Jedi konzul ismertetőjegye, hogy behatóan tanulmányozza az Erőt. Legkiválóbbak a bölcs mester titulust viselik. A legnagyobb gyógyítók, látnokok és próféták mind az ő soraikból kerültek ki. Kényszerhelyzetben a konzulok kitűnő harcosok is lehetnek, de valószínűbb, hogy olyan Erő-képességekre hagyatkoznak, mint az elme befolyásolása vagy a telekinézis mintsem, hogy fénykardot suhogtassanak. Noha kivétel nélkül hordanak maguknál fegyvert, amelynek általában zöld a pengéje, az többnyire az övükön lóg.  Ha a Jedi konzulok pályafutását választják, kiemelkedő empatikus képességekkel rendelkeznek és szorosan kötődnek az Erőhöz. Karrierjük során életek ezreit teszik majd jobbá cselekedeteikkel.

Jedi Látnokok
A konzulok közé tartoznak a Jedi látnokok is. Akik látnokká válnak, ráhangolódnak az Egyesítő Erő magasabb rendű működéseire, és képesek érzékelni, hogyan szövi koherens és lélegzetelállító hálózattá a teret és az időt. A látnokok hallják az Erő hangját és érzékelik az akaratát. Nagy távolságból is látják az eseményeket, és látomásaik vannak múltról és jövőről egyaránt. Egyes látnokok, akiket Jedi prófétákként emlegetünk, különös tehetséggel bírnak a történések előrejelzésében. Jóslataikat holokronjaik őrzik.
Rendjük legnagyobb kincse, hogy a Jedi látnokok ilyen különleges kapcsolatot tartanak fenn az Egyesítő Erővel. Katonákat, harcművészeket és pilótákat más, jelentős hatalommal rendelkező csoportok is fel tudnak vonultatni, de kik mondhatják el magukról a Jediken kívül, hogy teljes valójában képesek érzékelni a létezést?

Jedi Gyógyítók
Amíg a látnokok az Egyesítő Erővel kialakított kapcsolatukat hasznosítják, a Jedi gyógyítók az Élő Erővel lépnek érintkezésbe, hogy megmentsék a haldoklók életét és meggyógyítsák a fertőzötteket. Szoros együttműködésben dolgoznak az Egészségügyi Testülettel, de (ellentétben az ott szolgáló Jedik többségével, akik padavani státuszt sem érték el) mindannyian teljes jogú lovagok és mesterek. Ilyetén vezetői minőségükben a Templom kórházának működését felügyelik, illetve gyógyszerekkel kereskednek a Rhinnalhoz és a H’ratth-hoz hasonló világokon.

Jedi Kutatók
A Jedi kutatók elméleti problémák megoldására, és az Archívum adatállományának fejlesztésére használják kivételes szellemi képességeiket. A soraikba tartozó specialisták közt találni matematikusokat, a hiperűrrel foglalkozó fizikusokat, csillagászokat és biológusokat.

Jedi Nagykövetek
A Jedi konzulok szavakkal és ötletekkel csatáznak. Ez sehol nem nyilvánvalóbb, mint a nagyköveti pályára specializálódok körében. A Jedik azóta híresek pártatlanságukról, hogy megismerték és átvették az igazságosság alapelveit a Caamas ősi filozófusaitól. A Jedi Kódex tanai is az elfogulatlanságon alapulnak.
Ennek az attitűdnek köszönhető, hogy a Galaktikus Köztársaság legnépszerűbb képviselői a Jedi konzulok, és sokan viselik közülük a Jedi nagykövet címet az államalakulat bürokratikus rendszerében. A nagykövetek szorosan együttműködnek a kormányzati tisztviselőkkel, találkozóikon pedig a Köztársaság nevében lépnek fel. Ennek megfelelően a lehető legcivilizáltabb viselkedés az elvárás velük szemben.

Jedi Diplomaták
A Jedi diplomaták sokban hasonlítanak a nagykövetekre, de lényegesen többen vannak náluk és aktívabb kevésbé szimbolikus szerepet játszanak. Ők dolgozzák ki a megállapodások részleteit, és ők tartják fenn az új galaktikus békét. Fontos tudniuk, hogy a diplomáciában a rugalmasság erősség. A merev fát gyökerestül kitépi az első szélvihar. Egy béke törvénybe iktatásával a diplomata véget vethet az ellenségeskedésnek, és életek milliárdjait mentheti meg. Ez pedig akkora diadal, amekkorát harcos a csatatéren sohasem arathat.

Tudósok
A tudós tág kategória, amelybe beletartoznak a Jedi történészek, könyvtárosok és levéltárosok is. A történészek letűnt korok tanulmányozására specializálódnak, míg a könyvtárosok a hozzánk látogató tudósokat fogadják és gondoskodnak róla, hogy az Archívum gyűjteménye minden Jedi számára hozzáférhető legyen. A levéltárosok a Templomba beérkező új szövegek fordításával, másolásával és tárolásával foglalkoznak. A tudósok mindhárom csoportja a Könyvtárosok Gyülekezetéhez tartozik, ami a Rend adatgyűjtési felügyeleti szerve.

Jedi őrszemek

A védelmezői és a konzuli szerep közt félúton tevékenykedő Jedi őrszemek mindkét csoport tudás anyagából merítenek, de alaposan ismerik a civilek világát is. Mivel idejüket elsősorban nem a fénykard-gyakorlatoknak és a meditációnak szentelik, egy sor olyan készségre tettek szert, amelyekhez nem kell érzékenynek lenni az Erőre, és képesek ellátni olyan feladatokat is, amelyeket sem a védelmezők, sem a konzulok nem tudnának egyedül teljesíteni.
A Jedikkel kapcsolatos kimondatlan igazságok egyike az, hogy elszigetelődnek a galaxis hétköznapjaitól. Lehetséges túl sokat tudni a harcról vagy az Erőről – amennyiben ez egyet jelent azzal, hogy szinte semmit nem tudnak a hírszerzésről, a komputerhekkelésről, a technikai eszközökkel folytatott megfigyelésről és a kémkedésről. Az őrszemek részletekbe menően tanulmányozzák ezeket a szakterületeket, félretéve azt a feltételezést, hogy az Erő minden választ felfed előttük. Ők nagyon sokat tanulnak a galaxisban élő civilektől.
A problémás területek közt utazgató konzulokkal és védelmezőkkel ellentétben az őrszemek gyakran hónapokig, sőt évekig egyetlen szektorban vagy csillagrendszerekben maradnak. A régebbi korokban ez gyakran ahhoz vezetett, hogy kinevezték őket Jedi felügyelőkké, akik az űr egy meghatározott részének jólétéért feleltek.
Noha az őrszemeknek ritkán kell fegyvert ragadniuk, a többi Jedihez hasonlóan ők is hordanak maguknál fénykardot. Ennek a pengéje általában sárga színű. Nem sokat látni belőle. Most már tudhatjuk, miért ilyen kevesen vannak, és milyen jól el tudnak rejtőzni mindaddig amíg, akcióba nem kell lépniük.
Mivel ők fedik le a védelmezők és a konzulok feladatkörei közti űrt, olyan küldetések hárulnak rájuk, amelyekre egyik csoport sincs kiképezve. Valójában azonban gyakran olyan munkákat kapnak, amiket egyik csoport sem akar. Az őrszem ismertetőjele, hogy mások szerint teljesíthetetlen megbízatásokat vállal.
Soraikban akadnak nyomozók, kémek, technikai specialisták, szabotőrök és más szakemberek is, akiknek a tudása nehezen fér össze a Jedi tradíciókkal. A toborzók jellemzően nyomozóként kezdik pályafutásukat, mielőtt képességeiket annak szolgálatába állítanák, hogy felkutassák és felvegyék a Rendbe az Erőre érzékeny gyermekeket. Munkájuk széleskörű ismereteket igényel, de őket csak a módszer hatékonysága érdekel, az eredete nem.

Adatkalózok
Az adatkalózok számítógép-szakértők, akik képesek nyom nélkül behatolni a komputerhálózatokba. Az őrszemek szakterületeinek többségéhez hasonlóan ez is azért figyelemreméltó, mert az Erő itt nem sokat segíteni. Az őrökön való átjutáshoz használhatnak elmetrükköt, de ha leülsz egy terminálhoz, már csak az számít, hogyan bánik az adatokkal.

Technikai Szakemberek
A legfrissebb technológiákat gyakran kerülő Jedik közt a technikai szakemberek ismeretei különlegességnek számítanak. Szaktudásuk szélesebb körű az adatkalózokénál: bármit szétszerelnek, feltuningolnak és összeraknak, a hiper hajtóművektől az elektronikus szabakk asztalokig. A karbantartó és javító droidok elterjedtsége miatt e képességek ritkák a Rendben. Néhány technikai szakembernek különös tehetsége van a mechu-deru nevű Erő alkalmazáshoz is, amellyel intuitív áramkörök felépítését.

Biztonsági Szakértők
A biztonsági szakértők a csapdák és riasztók hatástalanításában járatosak. Ezek a Jedik felismerik az Erő korlátait az elektronikus védelmi eszközökkel kapcsolatban, és számos küldetést illetve életet mentenek meg azzal, hogy elmerülnek a kiiktatásukhoz szükséges ismeretekben. Könnyen lehet, hogy egy biztonsági szakértőn múlik, sikeres behatolás lesz-e az akció végkimenetele vagy életfogytig tartó börtönbüntetés a Nal Hutta tüzes kazamatáiban.

Jedi Árnyak
A Jedi árnyak elitalakulata az őrszemek nagy tiszteletnek örvendő alegysége. Feladatuk abban áll, hogy felkutatják és semlegesítik a sötét oldal legapróbb fenyegetését is, amihez egyszerre kell kémeknek és szabotőröknek lenniük. A Jedi árnyak szemében a küldetés mindenek felett áll és gyakran kénytelenek olyan morális kompromisszumokat kötni, amelyek a Rend más tagjainak kényelmetlenek volnának.

A beavatottak próbái


Amikor a beavatottak éveik végére érnek, többé nem számítanak ifjoncnak és nem maradnak tovább a Templomban. Ha nincs fejlődés, már csak a halál van hátra. Mint minden beavatottnak tovább kell lépnie a következő szintre.
Ahhoz, hogy ezt a szintet elérjék, teljesíteniük kell a Beavatottak Próbáit. Ilyenkorra már tökéletesen fel kellett készülniük.

  • Tanúbizonyságot kell tenniük róla, hogy ismerik és megértik a Jedi Kódexet.
  • Meditációval és fénykard-párbajjal bizonyítaniuk kell azt is, hogy képesek önfegyelmet gyakorolni.
  • Bizonyítaniuk kell, hogy az Erő átáramlik rajtuk, nem pedig mozdíthatatlan sziklaként állnak az útjában.

Ezek az elvárások mindenkivel szemben, aki befejezte a kiképzését beavatottként, de a próbák után nem ugyanarra haladnak tovább az újoncok.
Egyesek padavanná lépnek elő. Ez azt jelenti, hogy egy lovag vagy mester tanítványául szegődnek. Ami elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy maguk is lovaggá illetve majd mesterré váljanak.  A Beavatott Próbáin tanúsított rátermettség azonban nem elegendő ahhoz, hogy valaki padavan legyen, a jelöltnek szoros kapcsolatot kell kialakítania a tanítójává való Jedivel, és néhányan kénytelenek szembesülni vele, hogy az Erő nem ezt az utat szánja nekik. Minden beavatott felesküdött a Köztársaság szolgálatára és a Jediszolgálat tagjai semmivel sem alacsonyabb rangú Jedik, mint azok akik a csillagok közt barangolva védelmezik a gyengéket. Ha nem választják padavanná, a Mezőgazdasági Testületnél vagy az Oktatási Testületnél elhelyezkedve továbbra is követhetik azokat az elveket, amelyeknek megtartására fogadalmat tettek, és esküjüknek megfelelően szolgálhatják a Köztársaságot. Akadnak olyanok is, akik sem egyik sem, a másik ösvényre nem lépnek rá. Sajnos a Tanács dönthet úgy is, hogy a Jedi útja nem a beavatott útja.

A Jedi Próbák

Tanoncnak lenni átmeneti állapot. Egyszer eljutnak arra a pontra, hogy már mindent megtanultak a mestereiktől, amit csak lehetett, és többé egyikőjüknek sem válik hasznára, ha párban dolgoznak tovább. Mire elérkezik ez a nap, készen kell állniuk a Jedi Próbákra.

A Lovagok Próbáinak, története a Köztársaság előtti korba, a Rend tythoni születéséig nyúlik vissza. A vizsgák menetét ugyanakkor évezredekig nem rögzítették, inkább az egyes mesterekre bízták, hogy megítéljek tanítványaik rátermettségét. Noha a Tanács szorgalmazza, hogy a mester és padavanja között szoros kötelék alakuljon ki, a régi rendszer hiányosságai világosan láthatók: a közös élmények hatására a mesterek elfogult véleményt is alkothatnak tanítványaikról, de az is előfordulhat, hogy a tanulók legrosszabb kritikusaivá válnak, miközben fejleszteni próbálják őket.

A semleges, szenvtelen ítélet alkotás és az objektív elvárások könnyebben definiálható viszonyítási alapot biztosítanak a padavanok képességinek elbírálásához. A Jedi lovagok vizsgája jelenlegi formájában – amelyet az utolsó háború alatti lazább követelmény rendszer helyett vezetek be – öt kihívásból áll:

A tudás próbája: Megmutatja, mennyire jártas a Jedi a fénykard forgatásában és a kontroll képességekben.

A bátorság próbája: Megállapítja, hogyan teljesít, és mennyire állhatatos a Jedi veszélyhelyzetben, illetve nyomasztó túlerővel szemben.

A lelkierő próbája: Megvizsgálja, képes-e a Jedi győzedelmesen és sértetlenül kikerülni a belső küzdelmekből.

A test próbája: Eldönti, mennyire képes a Jedi felülkerekedni az erős fájdalmon.

Az éleslátás próbája: Felfedi, milyen mértékig képes a Jedi megkülönböztetni a valóságot az illúziótól, ha megtévesztő kihívásokkal szembesül.

Ha a Tanács nem határoz másképp, vizsgáikra a Jedi-próbák Kamrájában kerül sor.

A tudás próbája

A tanítványoknak nem szabad abba a tévedésbe esniük, hogy a tudás próbáját fizikai kihívásnak hiszik. Vaunk mester és a tanácstagok fénykard-feladatok sorozata alapján ítélik meg a teljesítményét, de ez a próba valójában azon áll vagy bukik, hogy mennyire képes a Jedi uralkodni magán, ha zavarják a koncentrációban.

A fénykard párbaj modern kényelmi megfontolásból vált a tudás próbájának részévé, hiszen minden Jedinek bizonyítania kell, hogy megállja a helyét kardforgatóként – a vívás azonban a kontroll képességeken alapszik. A Rend történetének korai szakaszában a tudás próbája számos különböző formát öltött, így például volt, amikor egy faoszlop tetején egyensúlyozva kellett akrobatikus gyakorlatokat bemutatni, vagy egy kavicsot kellett a levegőben tartani a dühöngő tythoni jégvihar kellős közepén állva.

A padavanok meg sem próbálják megtippelni, milyen fénykard-feladatokat kapnak, és milyen ellenféllel kerülnek majd szembe a tudás próbáján. Azonban a padavanok körében népszerű pletyka, hogy órákig elhúzódó párbajban kell felülkerekedniük egy kardmesteren. Lehet, hogy ilyen feladatot kapnak, mert a gyötrő fáradtság pontosan olyan kihívás elé állítja a Jedi koncentrálóképességét, amilyennel a tudás próbáján szembesülniük kell. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egyszerre több ellenféllel kell megküzdeniük, hogy újabb és újabb ellenfeleket kapnak, miközben egyre jobban kimerülnek, vagy egy Jedivel kell harcolniuk, miközben egy másik az érzékeléseiket befolyásolja, vagy a padlólapokat mozgatja a talpuk alatt, sőt megeshet az is, hogy a Tanács egyik tagja, esetleg személyesen a tiszteletreméltó nagymester ellen kell kiállniuk – ami igazán ritka kiváltság.

Ezek a próbák nem tisztességtelenek. Mindegyik olyan kihívások elé állja őket, amelyekkel egy napon valóban szembesülhetnek a Rendet és a Köztársaságot szolgáló Jedi lovagként.

Újdonság a Jedipróbák Kamrájában a ruusani győzelem után üzembe helyezett holovetítő, amely a semmiből képes ellenfeleket varázsolni a résztvevők elé. Ennek segítségével megvívhatnak Darth Ruinnal, Kaan nagyúrral, vagy bármelyik másik förtelmes szörnyeteggel, aki a sötét oldal bugyraiból bukkant elő.

A bátorság próbája

Lehet, hogy tehetségesebb a diplomáciában, mint a hadviselésben, de a bátorság a Jediktől elválaszthatatlan tulajdonság. Bár az Erő velük van, a galaxis népességéhez mérten kevesen vannak, és sok az ellenségük, ráadásul meg kell küzdeniük azokkal is, akik nem értik a Rendet, és emiatt indítékaikat sem. Jediként sosem engedhetnek a fegyelmezettségükből – és sosem futamodhatnak meg a gonosz elleni harc elől. Az a Jedi, aki fél szembeszállni az igazságtalansággal, nem igazi Jedi, éppen ezért a bátorság próbája jelentőségteljes vizsgafeladat.

Nem árulhatják el a mesterek, mi vár rájuk ezen a próbán. A cél az, hogy a padavan kitartson, ha szembesül a félelmeivel. Ha tudnák, miből áll a teszt, valójában nem kerülne mérlegre a bátorságuk.

A régi korokban a bátorság próbáját nem kellett kiállnia, ha a padavan tanúbizonyságot tett hősiességéről a csatatéren például azzal, hogy kiállt egy hatalmas erejű Sith Nagyúr ellen, és a Tanács az utolsó háború alatt is többször adott felmentést hasonló okból. Ezekben a helyzetekben azonban néha nehéz volt megkülönböztetni a bátorságot a vakmerőségtől. Az elbizakodottság hiba, és ha felkészületlenül nekirontanak az ellenfélnek, azzal gyakran csak rontanak a helyzeten. A bátorságról a Jedi Kódex negyedik alapelvével összhangban maradva kell tanúbizonyságot tenniük: Nincs káosz, harmónia van.

A háborúnak vége, de továbbra is megeshet, hogy a Tanács különleges küldetésekkel bízza meg azokat a padavanokat, akik ki akarják állni a bátorság próbáját. Ez a küldetés lehet egyszerűen a Tanács kitalációja, hogy a Jedi-próbák Kamrájában teszteljek a reakcióikat, de járhat halálos veszélyekkel is. A kihívás természetétől függetlenül fontos, hogy tapasztalataikat nem oszthatják meg részletesen a többi padavannal. Ezt a próbát mindenkinek felkészületlenül kell kiállnia.

A test próbája

Sok padavannak a test próbája a legnehezebb a lovagi vizsgák közül. Ez a próbatétel azt vizsgálja, mennyire tud felülkerekedni az erős fájdalmon, és könnyen lehet, hogy ezt szó szerint kell érteni.

Történészek behatóan tanulmányozták, milyen változatokban létezett az évezredek folyamán a test próbája. A Pius Dea korban a Jedi Rend hideggel, vágott sebekkel, szónikus sokkal és a csempészek által „égetésnek” nevezett technikával – hosszan kitartott, alacsony energiaszintű sugárnyalábokkal – kínozta a padavanokat. A ma már barbarizmusnak ítélt eljárást akkor érhetik meg a legjobban, ha a kor termékeként tekintenek rá. A test próbájának legfontosabb alapelve mindazonáltal akkoriban kristályosodott ki: az ént le kell választani a lélekről.

A Sithek elleni legutóbbi háborúban a tanácsa a harcot e próba élő megtestesülésének tekintette. A háborús sérüléseket túlélő padavanok mind kiállták a test próbáját, amit sebeikkel igazoltak. Azok a tanoncok, akik legyőztek egy Sith Nagyurat, néha egyszerre teljesítették a test, a tudás és a bátorság próbáját is. Mindezt korántsem csak a politikai célszerűség szülte, ugyanis a csataterén abszolvált vizsgák régi hagyománynak számítanak a Jedi Rendben. Azok a padavanok, akik egy cho mok vagy valamely más végső csapás következtében elvesztették egyik végragjukat, a húsukat áldozták, hogy bizonyítsák a Rend iránti hűségüket.

Ma már azonban más idők járnak, és nem várják el a lovag jelöltektől, hogy sebekkel bizonyítsák rátermettségüket. A test próbája valójában többről szól a fizikai szenvedésnél. A lovaggá válásnak része az elszakadással járó fájdalom is, hiszen le kell mondaniuk a legszorosabb kapcsolatról, amelyben valaha részük volt. Amikor formálisan is megszűnik a partneri viszony közte és a mestere közt, úrrá lehet rajta a szomorúság vagy a sajnálkozás. Ez is része a test próbájának. Ilyenkor idézik fel a Jedi Kódex első alapelvét: Nincsenek érzelmek, béke van.

A lelki erő próbája

A kívülállók azt hiszik, hogy a Jedik az ellenségeikkel szemben folytatott hadjáratnak élnek – más szóval hogy létezésük egyetlen célja ellensúlyozni a Sithek fenyegetését. Csak a közéjük tartozók ismerik fel, hogy Jedinek lenni érzelmi elköteleződést jelent egy magasabb rendű spiritualitás felé. Ez a kihívás testesül meg a lelkierő próbájában, amit néhányan „tükörbe nézésnek” is neveznek.

A Jedik hatalmas erővel rendelkeznek, és akik megadják magukat a sötét oldalnak, szabadon engedik ezt az erőt, a szenvedés hullámait indítva útjukra. A lelkierő próbája azt vizsgálja, mi kísérti őket, és félre tudják-e tenni ezeket a kísértéseket egy magasabb rendű ügy szolgálatáért. Noha ez is épp olyan küzdelem, mint a tudás próbája, e kihívás teljesítése során egyetlen izmukat sem feszítik meg. A csatatér az elméjük, a győzelmet pedig a mély békesség elérése jelzi.

A lelkierő próbáját lehetetlen leírni. Nem lehet tudni, milyen félelmek rejtőznek a padavanok szívében. Még Fae nagymester sem vállalkozik rá, hogy előre megmondja, milyen kihívásokkal kell szembesülniük. A lelkierő próbája mély meditációban zajlik, egy mester közreműködésével, aki afelé az ösvény felé tereli őket, amelyet a legkevésbé szeretnének követni.

Ebben a meditatív állapotban akár úgy is érezhetik, hogy elkerültek valahova a Coruscantról, olyan társaik arcai jelenthetnek meg előttük, akik már régen eggyé váltak az Erővel. És kétség sem fér hozzá, hogy felkavaró látomásaik is lesznek, amelyekben bárki feltűnhet a Mag rémálomszerű mitológiájának legrémisztőbb démonaitól egykori ellenségeikig.

Ilyenkor idézik fel a Jedi Kódex harmadik alapelvét: nincs szenvedély, nyugalom van. Nem szabad elfelejteniük, mit tanultak az önfegyelemről, és észben kell tartaniuk, hogy csupán az Erő ügynökeik ők. Ha elfogadják, hogy nincs hatalma felettük a szomorúságnak, a szégyennek, a bosszúvágynak és az összes többi énközpontú érzésnek, győzedelmesen kerülnek ki a megmérettetésből. Bízniuk kell benne, hogy nem buknak el a lelkierő próbáján.

Az éleslátás próbája

Be lehet csapni egy jedit? Természetesen igen, de csak akkor, ha nem törődik az erő akaratával és az Archívumban hozzáférhető információkkal. Akit félrevezetnek, az már nem a világos oldalért küzd, és ha tévedésektől hajtva végzik a feladatokat, szélsőséges esetben ez az ártatlanokra is veszélyt jelenthet.

Az éleslátás próbája ezzel a fenyegetéssel szemben nyújt védelmet. Ez a vizsga került be utolsóként a lovagi próbák közé, jelentőségét csak akkor ismerték fel, amikor egyértelművé vált, hogy a megmérettetésekből kikerülő lovagok bátrak, értik a dolgukat, és ellenállnak a kísértésnek – de nem látnak át egy egyszerű szélhámos szemfényvesztésein. Az átverések és a félrevezető információk fenyegetést jelentenek a Jedikre, és ellenfeleik gyakran élnek is ezekkel az eszközökkel velük szemben. A huttok például rengeteg Jedi hadjáratot buktattak meg a történelem során bátor katonai fellépés helyett csalárdsággal. Az éleslátás próbája azt teszteli, mennyire képes a padavan átlátni az illúziókon, megítélni a mögöttük álló személyt, és kiszűrni a koncentrációt zavaró tényezőket, miközben az igazságot keresi.

A próba ennek érdekében számos kihívással bővült az évszázadok során. Előfordulhat, hogy egyetlen homokszemet kell megtalálniuk egy kövekkel teli területen, hogy egy töredékes szöveg tartalmát és értelmét kell megállapítaniuk az összekeveredett részletek alapján, vagy hogy meg kell fejteniük a Dwartii nagy talányainak valamelyikét – és nem tilos előre utána olvasniuk a rejtvényeknek az Archívumban.

Az éleslátás próbájára olyankor is sor kerülhet, amikor nem készülnek rá, sőt akár egy tőle független kihívás rész is lehet. Három padavan története szolgál erre példaként, akik a tudás próbájának nyolcórás vizsgáján vettek részt. Egy érzékszervekre ható trükkel elhitették velük, hogy egy hordányi dühös harcossal állnak szemben. Egyikük a biztos vereség tudatában is szembeszállt velük, és kiállta a bátorság próbáját. A másik felismerte, hogy ellenfelei csupán illúziók, és teljesítette az éleslátás próbáját. A harmadik kimerültségre hivatkozva feladta a kihívást, így nem sikerült lovaggá válnia.

 

830353_494602243929537_2071032953_o

Reklámok