Jedik Útja

 Jedi Kódex:

Nincs érzelem, béke van.
Nincs tudatlanság, tudás van.
Nincs szenvedély, egyensúly van.
Nincs halál, Erő van.
A Jedi nem keres hatalmat.
A Jedi nem uralkodó, nem zsarnok.
A hatalmat keresni  egyenlő az Erő útjának elhagyásával.
Elhagyni az Erőt, a sötét oldalhoz vezet.
Az uralkodó és a zsarnok az ellenség.
De a Jedi nem használja fel a zsarnok erejét ellene.

A Rend felépítése

A Jedik több mint tízezren vannak. A Rend irányításának feladata négy Tanácsra hárul, amelyek a Templomuk négy sarkát ékesítő, négy toronyban székelnek.

Az Eredendő Tudás Tanácsa az Archívumot őrzi és nagylelkűen megosztja bölcsességeit a legifjabb beavatottakkal.
A Békéltető Tanács diplomáciai tárgyalásokat folytat a konfliktusok lezárása érdekében.
Az Átképző Tanács a Jediszolgálat tevékenységét felügyeli és azoknak a pályafutását egyengeti, akik nem teljesítik a padavanná vagy lovaggá váláshoz szükséges próbákat.
A Rend ügyeiben az utolsó szó mindig a Nagytanácsé. Tagsága legbátrabb bajnokaik és legbölcsebb elméik közül kerül ki. A Nagytanács irányításával a Jedi Rend tradíciói generációk ezrein át fennmaradnak.

Az Átképző Tanács
Az Átképző Tanács feladata a jelölteket a négy egység valamelyikéhez irányítani, és egyengetni az elhelyezett Jedik karrierjét. A Jediszolgálat tajgai között nem csak olyanokat találni, akiknek nem sikerült padavanná válni. Sok lovag, mester és tanítvány dönt úgy, hogy különleges képességei miatt itt akar dolgozni – mondhatni két legyet ütve egy csapásra. Ezzel együtt a Jediszolgálat munkatársainak többségét az Átképzési Tanács nevezte ki, miután többször sem sikerült teljesíteniük a Beavatottak Próbáit. A Szolgálat kötelékében fontos ügyekben juttathatják érvényre a Köztársaság alapelveit. Akadnak Jedik, akik kifejezetten kérik, hogy valamelyik alegységhez nevezzék ki őket, mert így hódolhatnak a szenvedélyüknek. Ez egy régi, nemes tradíció.

Mezőgazdasági testület
A Jediszolgálat legnagyobb alegysége, a Mezőgazdasági Testület az Erőt növények nevelésére és gondozására használja. Ennek megfelelően együttműködnek a Köztársaság Mezőgazdasági Kormányzatával, de a Jedik nem bürokraták. A Mezőgazdasági Testület alapelve az, hogy az Élő Erő minden létezőben ott van és reagál az akaratukra. Ellenlábasaik nem éppen Sith Nagyurak, de ugyan úgy ellenségei az életnek, mint ők. Az aszály, a járványok, a betegségek, az egyensúly felborulása mind az ellen dolgoznak, hogy egy bolygónak egészséges bioszférája legyen, de mind csillapíthatók is, az Erő koncentrált használatával.  A Mezőgazdasági Testületet olyan Jedi mesterek tanácsa vezeti, akiknek különös tehetségük van ezen a területen – soraikban rengeteg a ho’din és az ithori. Néha a beavatottak is eltöltenek egy kevés időt a szolgálatnál, amikor az Élő Erővel ismerkednek.  A testület tagjainak többsége az élesztők közé tartozik. Munkájuk nagyrészt a Salliche-n vagy a Salliche Mezőgazdasági Tengelyt alkotó magvilágok valamelyikén végezik, de állomásoznak munkatársaik a Középső Peremvidéken, és az olyan jelentős élelmiszer-feldolgozó bolygókon is, mint az Ukio. A Jedi geológusok a Mezőgazdasági Testület egy speciális szakegységéhez tartoznak, amelynek létét az indokolja, hogy az ismeretlen világokon meg kell vizsgálniuk a bolygókéreg összetételét.  A Mezőgazdasági Testület tagjainak legfontosabb tulajdonsága a türelem. A növények lassan nőnek, és a rothadás folyamata is csak lassan fordítható vissza. A Mezőgazdasági Testület folyamatosan tanácskozik az Erővel, és az élet gyarapodását szolgálja a Köztársaság élelmiszer-termelésének fokozásával. 

Egészségügyi és az Oktatási testület
Taglétszámukat tekintve a Jediszolgálat második és harmadik alegysége a két legkisebb testület. Mivel gyógyítással és tanítással már így is sok lovag és mester foglalkozik, nincs nagy szükség specialistákra. Az Egészségügyi Testület itt a Templomban, az Eredendő Tudás részlegében székel. A Gyógyítás Csarnokaiban található kórháza a Köztársaság egyik legjobban felszerelt betegellátó intézménye, amelyet nagy sebességű privát járat köt össze a Városi Galaktikus Egészségügyi Központtal. Ennek megfelelően nem minden páciense Jedi. Kritikus esetekben néha ide szállítják a betegeket, hogy az Egészségügyi Testület, ezen belül is elsősorban közvetlenül az Átképzési Tanácsnak jelentő Jedi Gyógyítók Köre kezelje őket. Az Egészségügyi Testület funkcióját tekintve hasonló a Mezőgazdasági Testülethez. Mindkét csoport a gyógyulás és az egészséges sejtnövekedés elősegítésére használja az Erőt. Mivel azonban az Egészségügyi Testület intelligens élőlényekkel foglalkozik, tagjait háborús és katasztrófa sújtotta övezetekbe is kiküldik. Az Egészségügyi Testület legnagyobb kincsei a Gyógyító Tűzkristályok, amelyek a Templom legjelentősebb misztikus tárgyai közé tartoznak, és a Kör őreinek folyamatos felügyelete alatt állnak. Ezek a kristályok állítólag akkor is kepések visszahozni a betegeket a halál kapujából, ha minden más próbálkozás kudarcot vallott.
Az Oktatási Testület tudósokból, tanárokból és levéltárosokból áll. A tanítói tevékenység bizonyos fokig minden Jedivel szemben elvárás, de ez a csoport ennél sokkal többet vállal. Tagjai a Templom fő könyvtárosának irányításával dolgoznak, és napjaik nagy részét katalogizálással illetve fordítással töltik. Ezek a feladatok nem bízhatók kizárólag droidokra. A holokronokban tárolt információk összes rétegének feltárására csak az Erőre érzékeny élőlények képesek. A gyűjteményükben található holokronok, adatkártyák és tekercsek egy része az ossusi és a tythoni korszakból származik, és még több ezer éves tanulmányozás után is új titkokat fed fel. A Jedi Rend jelentős haszonélvezője ennek a munkának, de a tagság derékhada nagyon gyakran megfeledkezik róla, honnan is származnak az információk. A Jediszolgálat soraiban az alázat értékes tulajdonság.

Felderítő testület
A Jediszolgálat utolsó alegysége terjeszkedik a legmesszebbre. A Felderítő Testület az egész galaxist munkaterületének tekinti, tagjaival pedig ritkán találkozik a Jedi Templomban – helyőrségeit viszont lényegében a Köztársaság összes Regionális Hadászati Bázisán (RHB) megtalálni és némelyik már tízezer éves múltra tekint vissza.
Ezeket az üzemanyagtöltő és utánpótlás-biztosító állomásokat a közeli űrbe induló küldetésekhez használják. A felderítők feladata új bolygók, tárgyak, fajok, lények és hiperűr-útvonalak felfedezése, illetve az ártatlanok segítése, akikkel kalandjaik során találkoznak. A testület minden RHB-n néhány hosszú távú felderítőhajóval dolgozik, amelyek fedélzetén kevés a fegyver, viszont rengeteg az érzékelő és az élelmiszer. A felderítőknek kötelességük kapcsolatba lépni minden fajjal, amely csatlakozhat a Köztársasághoz. A galaktikus koalíciót képviselni nagy megtiszteltetés. Mivel nem minden faj barátságos, a Jediszolgálat alegységei közül a Felderítő Testület vesz részt a legtöbbször csatákban, és ennél a csoportnál a legnagyobb a tagságban a lovagok és mesterek aránya is. A mesterek egy része Erő-navigációra specializálódik, ami egy kifelé irányuló meditációs technika, a hiperűr kusza területeinek kisimítására, és az elérhetetlennek hitt szektorok megközelítésére. A Felderítő Testület rendszerről rendszerre haladva, fokozatosan csökkenti az Ismeretlen Régiók kiterjedését. Az RHB-k mellet a praxeumhajók is az egység irányítása alá tartoznak. A karrierjüket a Felderítő Testületnél folytató beavatottak előbb vagy utóbb valamelyik ilyen mozgó kiképzőközpont fedélzetén találják magukat, ahol hosszú távú űrbeli küldetésekben közreműködve tanulhatnak tovább. A Felderítő Testület mind a Köztársasági Statisztikai Szolgálattal, mind pedig az Intergalaktikus Zoológiai Társasággal együttműködik. Ugyancsak kapcsolatban áll az egységgel a Jedi Archeológiai Akadémia, amelynek tagjai ereklyék, és később az Oktatási Testület fordítóinak továbbított feliratok felderítésével foglalkoznak.

Jedi Rendfokozatok

A parancsok továbbadását és érvényre juttatását megkönnyítendő a hadsereghez és kormányokhoz hasonlóan a Jedi Rend is hierarchikusan épül fel. Noha az Erőben mindannyian egyenlők, a magasabb rangú Rendtagok olyan tapasztalatokkal rendelkeznek, amelyek megkövetelik a tiszteletet azoktól, akik még nem emelkedtek hozzájuk hasonló tisztségbe.

Beavatottak
A Jedi Rend legfiatalabb tagjai. Akkor kapják meg a rendfokozatot, amikor már elég idősek hozzá, hogy személyre szabott feladatokat adjanak nekik. Humanoid fajoknál ez akár kétéves korban is megtörténhet. Kiképzésük a Jedi Templomban zajlik a személyzet felügyeletével és az Archívum forrásainak felhasználásával.

Padavanok
Azok a beavatottak, akik kamaszkoruk elején – standard években mérve tizenkét-tizennégy évesen – tanítványává választ egy lovag vagy egy mester. Kiképzésük helyszíne jellemzően a külvilág.

Lovagok
Azok a padavanok, akik kiállták a próbákat, így már nincsen mesterük. Szabadon mozoghatnak a galaxisban a Jedi Rendet szolgálva és saját tanítványokat is fogadhatnak.

Mesterek
Mindazok, akik lovaggá képeztek egy padavant vagy az Erő és a Jedi Rend legmélyebb ismeretéről tanúbizonyságot téve csatlakoznak a Jedi Tanácshoz. Nagymesteri rendfokozatot mindössze néhány rendtagnak adományoznak.

Mesterek és Nagymesterek
A mesteri titulus a legmagasabb rang a Jedi Rendben, azonban senkivel szemben nem elvárás, hogy megszerezze, és betöltése nem jelenti azt, hogy útjuk végére értek. A mesteri címet viselők alkotják a legkisebb létszámú csoportot a Rendben, még az ifjoncok is többen vannak, mint ők.
A mesterek ismertetőjele, hogy fiatalabb Jediket mentorálnak. A rang kiérdemlésének egyik módja az, ha tanítványt fogadnak és kiképezik. Sok mester egyik padavant a másik után tanítja, azonnal újat keresve, ha az előző teljesítette a próbákat. Ugyanakkor nem minden lovag választja ezt az utat. Különleges esetekben a Nagytanács is rendelkezhet úgy, hogy a Köztársaságnak tett kiemelkedő szolgálataiért mesterré léptet elő egy Jedit. Ezen felül a lovagok dönthetnek úgy is, hogy alávetik magukat a lovagi próbák módosított, még nehezebb változatainak, amelyek teljesítése gyakran szintén elegendő ahhoz, hogy valaki mesteri rangra emelkedjen.
Mesterként a küldetéseik nem változnak jelentős mértékben. Továbbra is az lesz a feladatuk, hogy védelmezzék a rászorulókat, és kiterjesszék a Rend fennhatóságát a Köztársaság minden pontjára. Minthogy azonban tudásuk sokat gyarapodott azóta, hogy lovagként először indultak egyedül küldetésre, dönthetnek úgy is, hogy tanár szeretnének lenni a képességeikhez legjobban illő területen. A Templomnak és szatellitakadémiáinknak is szükségük van filozófusokra, kardmesterekre, történészekre és természettudósokra, valamint a Jedi őrszemek furcsa szakismereteivel rendelkező oktatókra.

A nagymesteri titulust a legkiválóbb mesterek nyerhetik el, miután a Rend tagjainak választása rájuk esik, a Nagytanács pedig egyhangúan megerősíti őket rangjukban. Régebben egyszerre több mester is viselhette ezt a címet, így lényegében egy elit csoportosulást alkottak. Jelenleg egyszerre csupán egy Jedi nevezhető ki Nagymesterré.

Háború idején a Jedik által viselt rangok

Jedi parancsnok
A Köztársaság Nagy Hadseregében szolgáló padawanok parancsnoki ranggal bírtak. A Jedi parancsnokot egy Jedi tábornok alá osztották be, míg lovaggá ütötték, és egyúttal tábornoki rangra emelkedett.

Jedi tábornok
Egy Jedi lovag vagy mester, akit a Köztársasági sereg irányításával bíztak meg. Teljes jogú tábornok volt.

Rangidős Jedi tábornok
A Klón Háborúk alatt tábornokként szolgáló Jedi mesterek közül tizenketten Rangidős Jedi tábornok rangot kaptak. Képzettek voltak hadviselésben és taktikában.

Jedi főtábornok
A Klón Háborúk idején a Jedi Tanács tíz tagja kapta meg a Jedi főtábornoki rangot. Nekik nem csak saját seregüket kellett irányítani, hanem felügyelniük is kellett a Rangidős Jedi tábornokokat, a Jedi tábornokokat és a Jedi parancsnokokat.

Jedi nagyúr
Az Új Sith Háborúk idején a Fény Seregének parancsnokai vették fel ezt a címet politikai okokból. Ezt a rangot a háború után eltörölték.

Jedi Kasztok

Jedi Védelmezők

A védelmezők alkotják az első védvonalat a Köztársaság elpusztítására törő ellenségek ezreivel szemben.
A védelmezők a legrégebbi Jedi lovagok örökösei. A tythoniak első csoportja azzal a határozott céllal hagyta maga mögött hazáját, hogy biztonságossá tegye az ártatlanok számára a galaxis vad határvidékét, és ezért dolgoznak is mind a mai napig. A Rend ezen ágát azonosítják a leggyakrabban a fénykardokkal is. A fénykard egyszerre a fegyverünk és a jelképünk.
Ha úgy dönt egy Jedi, hogy Jedi védelmező lesz, minden szabad óráját az edzés emészti majd fel. Időbeosztása többé nem a mestere kívánságaitól függ, vagyis saját felelőssége, hogy elhanyagolja-e a gyakorlást.
A háború utáni kormányzati reformok következtében a Köztársaságnak már nincs hadserege. A haderő így tulajdonképpen a védelmezők, és ennek az ügynek a szolgálatáért fel kell adniuk az életüket.
Bizonyos értelemben ők alkotják a Köztársaság rendőrségét is, amennyiben felelősek a béke fenntartásáért és a törvényszegők feltartoztatásáért. Különösen nagy jelentősége van a védelmezők szolgálatainak a Külső Peremvidék és a Vad Űr világain, ahol a helyi biztonsági erők kevéssé képesek uralni a helyzetet, és a lakóknak szükségük van a megmentőkre.
A Jedi védelmezők általában kék pengéjű fénykardot viselnek, noha erre senki nem kötelezi őket, inkább csak a testvériségüket jelzik vele. Olyan fénykardot forgatnak, amelyet az Erő kijelöl számukra. Ha a védelmezők közé áll a Jedi, rengeteg irányba haladhatnak tovább. A háborúnak számos formája ismeretes, és egyetlen Jedi sem lehet mindegyikben a legjobb.

Jedi Békefenntartók
A biztonság és a rendfenntartás ügyére specializálódott Jedi békefenntartók alkotják a Rend egyik legrégebb óta létező csoportját. Noha kivétel nélkül kitűnő harcosok, általában nem az ütközetek frontvonalában küzdenek, hanem

tömegkezelésre, gyanúsítottak letartóztatására és a fenyegetésekkel való leszámolásra képezik ki őket, hogy megelőzzék az erőszakos cselekményeket. Békefenntartók akkor állomásoznak a köztársasági világokon, ha a bolygó kormányzója felkéri őket, hogy segítsék a helyi rendfenntartó erők és milíciák munkáját.

Templom Biztonsági Szolgálat
A Coruscanton békefenntartónak lenni egyet jelent a Templom biztonsági szolgálatában végzett munkával. Ezek a Jedik a Rend központjára és annak környékére felügyelnek, hogy távol tartsák a területtől a furcsa szerzeteket, fanatikusokat és felfegyverzett radikálisokat. A Templom biztonsági szolgálatának soraiba tartoznak a főbejáratra vigyázó Jedi Kapuőrök és a Jedi martalócok is, akik gyakran már hatalmas termetükkel elijesztik a bajkeverőket.

Jedi Vadászpilóták
A Jedi vadászpilóták csata közben csakis reakció idejük javítására, precízebb célzásra és éberségük növelésére használják az Erőt, az ellenfél érzékelésének elhomályosítására soha. Mesterpilótáknak nincs szükségük ilyen trükkökre.
A Jedi mesterpilóták keresztül-kasul beutazzák a galaxist. A háború idején sokszor fuvaroztatták magukat a Köztársasági Flotta csatahajóival is, de mint az köztudott, a reformok következtében a flotta már nem létezik, a pilótákat viszont minden szektor és bolygó védelmi erői szívesen látják.

Kardvívó oktatók
A fénykard a Jedi Rend identitásának kulcseleme. A beavatottaknak abban a pillanatban elkezdik oktatni a kardforgatás helyes technikáját, amikor lábra állnak, és ez a tanulási folyamat tulajdonképpen nem is ér véget addig, amíg a Jedi eggyé nem válik az Erővel.
Ebből világosan látszik, hogy a kardvívó oktatók a Jedi Rend legfontosabb tagjai közé tartoznak. Erre a területre csak azután specializálódhatnak, hogy ha bebizonyították rátermettségüket a csatatéren. A konzulokkal ellentétben a védelmezők nem nagyon hisznek az élethosszig tartó tanári karrierben. Noha amikor csak lehetséges, a Jedi Rend kerüli az alkalmazását, néha muszáj erőszakhoz folyamodni. Ennek fényében pedig ki rendelkezik a harcművészet oktatásához szükséges képességekkel – a diplomata vagy a harcos?
A Templomban egy oktató rendelkezik a kardmesteri titulussal. Ezt a címet valamikor egyszerre csak egy Jedi viselhette, de a háború alatt egyre népszerűbé vált, mígnem végül tábornokok százait illették vele. Többségük ma már a szatellitakadémiákon és a praxeumhajók fedélzetén szolgál. Ők tanítják a beavatottakat és a padavanokat az első hat forma mozdulataira és kadenciáira és ők avatják be a hetedik forma használatába is azokat, akik kiérdemelik a bizalmukat. A mindennapokban a kardmesterek alatt szolgáló instruktorok gondoskodnak róla, hogy a tanulók pontosan sajátítsák el a stílusokat. Minden ilyen oktató Jedi mester, akit egy kardmester ajánlására a Nagytanács erősít meg pozíciójában.
Az instruktori pozíciót inkább karrierjük vége felé érik el a Jedik, amikor a reflexeik már lassulnak, de az elméjük még mindig éles. A posztot ugyanakkor a természetfeletti tehetséggel megáldott rendtagok is betölthetik, akik kimagasló képességeit botorság lenne peremvidéki őrjáratokra vesztegetni.

Egzotikus fegyverek szakértői
Noha elsődleges fegyverük a fénykard, nem ez az egyetlen harci eszköz áll a Jedik rendelkezésére. A csillagvadász például a Jedi mesterpilóták speciális fegyvere, de a Rend tagjai számos más eszközt is alkalmaznak különleges küldetéseiken vagy annak érdekében, hogy kiaknázzák egyedi képességeiket. Az egzotikus fegyverek szakértői kevesen vannak a Jedi védelmezők között, de nagy tisztelet övezi őket, mert bonyolult ezoterikus tanokban járatosok. A címet azzal érdemelhetik ki, ha az alábbiak közül bármelyiket mesteri szinten használják:

 • Kétpengéjű fénykard és fénylándzsa
 • Fénykorbács
 • Buzogány
 • Nagy hatótávolságú fegyverek

Jedi Konzulok

A Jedi útját a harmónia, az erőszak kerülése és az a törekvés jellemezi, hogy egyesítse az élőlényeket az Erő békességében. A gonoszság feltartóztatásához szükség van a védelmezőkre is, de a Kódex alapelveit a konzulok juttatják érvényre.
A legnagyobb tiszteletnek örvendő, mesteri rangot viselő Jedi konzulok a Békéltető Tanács tagjaiként teljesítenek szolgálatot, amely a Köztársaságon belüli és azon kívüli államalakulatokkal folytatott tárgyalásokért felel. Testületük nem a Szenátust helyettesíti. Valójában a Szenátus rendelkezik velük. Minthogy azonban ismerik az Erőt, olyan egyedi nézőpontot képviselnek a konfliktusok megoldásában, amely biztosítja a galaxis hosszú távú stabilitását.
Míg a Nagytanács a Főkancellárnak jelent, a Békéltető Tanács gyakran működik együtt a Köztársaság Diplomáciai Testületével. A Jedik neve egybe forrt a Köztársasággal, ezért egyáltalán nem szokatlan, ha az újonnan megismert idegen fajok ragaszkodnak hozzá, hogy ők tárgyaljanak a galaktikus közösséghez való csatlakozásukról. A Jedi konzulok a galaxis összes lakóját segítik és szolgálják politikai ügyekben, és a konfliktusok feloldásában. Noha az Erő jelentős szerepet játszik abba, hogy hatékonyan tudjanak működni és hasznos a csalások leleplezése során is, háborúban álló feleket békeszerződés aláírására kényszeríteni vele, visszaélés a Jedik hatalmával.
A tárgyalások lebonyolítása mellet a Jedi konzulok kutatnak és tanítanak is. Sokukkal lehet találkozni a Coruscanton, ahol az Archívum terjedelmes adatgyűjteményével dolgoznak, míg mások olyan információs központokban teljesítenek szolgálatot, mint az Obroa-skai és a Telos.
A Jedi konzul ismertetőjegye, hogy behatóan tanulmányozza az Erőt. Legkiválóbbak a bölcs mester titulust viselik. A legnagyobb gyógyítók, látnokok és próféták mind az ő soraikból kerültek ki. Kényszerhelyzetben a konzulok kitűnő harcosok is lehetnek, de valószínűbb, hogy olyan Erő-képességekre hagyatkoznak, mint az elme befolyásolása vagy a telekinézis mintsem, hogy fénykardot suhogtassanak. Noha kivétel nélkül hordanak maguknál fegyvert, amelynek általában zöld a pengéje, az többnyire az övükön lóg.  Ha a Jedi konzulok pályafutását választják, kiemelkedő empatikus képességekkel rendelkeznek és szorosan kötődnek az Erőhöz. Karrierjük során életek ezreit teszik majd jobbá cselekedeteikkel.

Jedi Látnokok
A konzulok közé tartoznak a Jedi látnokok is. Akik látnokká válnak, ráhangolódnak az Egyesítő Erő magasabb rendű működéseire, és képesek érzékelni, hogyan szövi koherens és lélegzetelállító hálózattá a teret és az időt. A látnokok hallják az Erő hangját és érzékelik az akaratát. Nagy távolságból is látják az eseményeket, és látomásaik vannak múltról és jövőről egyaránt. Egyes látnokok, akiket Jedi prófétákként emlegetünk, különös tehetséggel bírnak a történések előrejelzésében. Jóslataikat holokronjaik őrzik.
Rendjük legnagyobb kincse, hogy a Jedi látnokok ilyen különleges kapcsolatot tartanak fenn az Egyesítő Erővel. Katonákat, harcművészeket és pilótákat más, jelentős hatalommal rendelkező csoportok is fel tudnak vonultatni, de kik mondhatják el magukról a Jediken kívül, hogy teljes valójában képesek érzékelni a létezést?

Jedi Gyógyítók
Amíg a látnokok az Egyesítő Erővel kialakított kapcsolatukat hasznosítják, a Jedi gyógyítók az Élő Erővel lépnek érintkezésbe, hogy megmentsék a haldoklók életét és meggyógyítsák a fertőzötteket. Szoros együttműködésben dolgoznak az Egészségügyi Testülettel, de (ellentétben az ott szolgáló Jedik többségével, akik padavani státuszt sem érték el) mindannyian teljes jogú lovagok és mesterek. Ilyetén vezetői minőségükben a Templom kórházának működését felügyelik, illetve gyógyszerekkel kereskednek a Rhinnalhoz és a H’ratth-hoz hasonló világokon.

Jedi Kutatók
A Jedi kutatók elméleti problémák megoldására, és az Archívum adatállományának fejlesztésére használják kivételes szellemi képességeiket. A soraikba tartozó specialisták közt találni matematikusokat, a hiperűrrel foglalkozó fizikusokat, csillagászokat és biológusokat.

Jedi Nagykövetek
A Jedi konzulok szavakkal és ötletekkel csatáznak. Ez sehol nem nyilvánvalóbb, mint a nagyköveti pályára specializálódok körében. A Jedik azóta híresek pártatlanságukról, hogy megismerték és átvették az igazságosság alapelveit a Caamas ősi filozófusaitól. A Jedi Kódex tanai is az elfogulatlanságon alapulnak.
Ennek az attitűdnek köszönhető, hogy a Galaktikus Köztársaság legnépszerűbb képviselői a Jedi konzulok, és sokan viselik közülük a Jedi nagykövet címet az államalakulat bürokratikus rendszerében. A nagykövetek szorosan együttműködnek a kormányzati tisztviselőkkel, találkozóikon pedig a Köztársaság nevében lépnek fel. Ennek megfelelően a lehető legcivilizáltabb viselkedés az elvárás velük szemben.

Jedi Diplomaták
A Jedi diplomaták sokban hasonlítanak a nagykövetekre, de lényegesen többen vannak náluk és aktívabb kevésbé szimbolikus szerepet játszanak. Ők dolgozzák ki a megállapodások részleteit, és ők tartják fenn az új galaktikus békét. Fontos tudniuk, hogy a diplomáciában a rugalmasság erősség. A merev fát gyökerestül kitépi az első szélvihar. Egy béke törvénybe iktatásával a diplomata véget vethet az ellenségeskedésnek, és életek milliárdjait mentheti meg. Ez pedig akkora diadal, amekkorát harcos a csatatéren sohasem arathat.

Tudósok
A tudós tág kategória, amelybe beletartoznak a Jedi történészek, könyvtárosok és levéltárosok is. A történészek letűnt korok tanulmányozására specializálódnak, míg a könyvtárosok a hozzánk látogató tudósokat fogadják és gondoskodnak róla, hogy az Archívum gyűjteménye minden Jedi számára hozzáférhető legyen. A levéltárosok a Templomba beérkező új szövegek fordításával, másolásával és tárolásával foglalkoznak. A tudósok mindhárom csoportja a Könyvtárosok Gyülekezetéhez tartozik, ami a Rend adatgyűjtési felügyeleti szerve.

Jedi őrszemek

A védelmezői és a konzuli szerep közt félúton tevékenykedő Jedi őrszemek mindkét csoport tudás anyagából merítenek, de alaposan ismerik a civilek világát is. Mivel idejüket elsősorban nem a fénykard-gyakorlatoknak és a meditációnak szentelik, egy sor olyan készségre tettek szert, amelyekhez nem kell érzékenynek lenni az Erőre, és képesek ellátni olyan feladatokat is, amelyeket sem a védelmezők, sem a konzulok nem tudnának egyedül teljesíteni.
A Jedikkel kapcsolatos kimondatlan igazságok egyike az, hogy elszigetelődnek a galaxis hétköznapjaitól. Lehetséges túl sokat tudni a harcról vagy az Erőről – amennyiben ez egyet jelent azzal, hogy szinte semmit nem tudnak a hírszerzésről, a komputerhekkelésről, a technikai eszközökkel folytatott megfigyelésről és a kémkedésről. Az őrszemek részletekbe menően tanulmányozzák ezeket a szakterületeket, félretéve azt a feltételezést, hogy az Erő minden választ felfed előttük. Ők nagyon sokat tanulnak a galaxisban élő civilektől.
A problémás területek közt utazgató konzulokkal és védelmezőkkel ellentétben az őrszemek gyakran hónapokig, sőt évekig egyetlen szektorban vagy csillagrendszerekben maradnak. A régebbi korokban ez gyakran ahhoz vezetett, hogy kinevezték őket Jedi felügyelőkké, akik az űr egy meghatározott részének jólétéért feleltek.
Noha az őrszemeknek ritkán kell fegyvert ragadniuk, a többi Jedihez hasonlóan ők is hordanak maguknál fénykardot. Ennek a pengéje általában sárga színű. Nem sokat látni belőle. Most már tudhatjuk, miért ilyen kevesen vannak, és milyen jól el tudnak rejtőzni mindaddig amíg, akcióba nem kell lépniük.
Mivel ők fedik le a védelmezők és a konzulok feladatkörei közti űrt, olyan küldetések hárulnak rájuk, amelyekre egyik csoport sincs kiképezve. Valójában azonban gyakran olyan munkákat kapnak, amiket egyik csoport sem akar. Az őrszem ismertetőjele, hogy mások szerint teljesíthetetlen megbízatásokat vállal.
Soraikban akadnak nyomozók, kémek, technikai specialisták, szabotőrök és más szakemberek is, akiknek a tudása nehezen fér össze a Jedi tradíciókkal. A toborzók jellemzően nyomozóként kezdik pályafutásukat, mielőtt képességeiket annak szolgálatába állítanák, hogy felkutassák és felvegyék a Rendbe az Erőre érzékeny gyermekeket. Munkájuk széleskörű ismereteket igényel, de őket csak a módszer hatékonysága érdekel, az eredete nem.

Adatkalózok
Az adatkalózok számítógép-szakértők, akik képesek nyom nélkül behatolni a komputerhálózatokba. Az őrszemek szakterületeinek többségéhez hasonlóan ez is azért figyelemreméltó, mert az Erő itt nem sokat segíteni. Az őrökön való átjutáshoz használhatnak elmetrükköt, de ha leülsz egy terminálhoz, már csak az számít, hogyan bánik az adatokkal.

Technikai Szakemberek
A legfrissebb technológiákat gyakran kerülő Jedik közt a technikai szakemberek ismeretei különlegességnek számítanak. Szaktudásuk szélesebb körű az adatkalózokénál: bármit szétszerelnek, feltuningolnak és összeraknak, a hiper hajtóművektől az elektronikus szabakk asztalokig. A karbantartó és javító droidok elterjedtsége miatt e képességek ritkák a Rendben. Néhány technikai szakembernek különös tehetsége van a mechu-deru nevű Erő alkalmazáshoz is, amellyel intuitív áramkörök felépítését.

Biztonsági Szakértők
A biztonsági szakértők a csapdák és riasztók hatástalanításában járatosak. Ezek a Jedik felismerik az Erő korlátait az elektronikus védelmi eszközökkel kapcsolatban, és számos küldetést illetve életet mentenek meg azzal, hogy elmerülnek a kiiktatásukhoz szükséges ismeretekben. Könnyen lehet, hogy egy biztonsági szakértőn múlik, sikeres behatolás lesz-e az akció végkimenetele vagy életfogytig tartó börtönbüntetés a Nal Hutta tüzes kazamatáiban.

Jedi Árnyak
A Jedi árnyak elitalakulata az őrszemek nagy tiszteletnek örvendő alegysége. Feladatuk abban áll, hogy felkutatják és semlegesítik a sötét oldal legapróbb fenyegetését is, amihez egyszerre kell kémeknek és szabotőröknek lenniük. A Jedi árnyak szemében a küldetés mindenek felett áll és gyakran kénytelenek olyan morális kompromisszumokat kötni, amelyek a Rend más tagjainak kényelmetlenek volnának.

A beavatottak próbái


Amikor a beavatottak éveik végére érnek, többé nem számítanak ifjoncnak és nem maradnak tovább a Templomban. Ha nincs fejlődés, már csak a halál van hátra. Mint minden beavatottnak tovább kell lépnie a következő szintre.
Ahhoz, hogy ezt a szintet elérjék, teljesíteniük kell a Beavatottak Próbáit. Ilyenkorra már tökéletesen fel kellett készülniük.

 • Tanúbizonyságot kell tenniük róla, hogy ismerik és megértik a Jedi Kódexet.
 • Meditációval és fénykard-párbajjal bizonyítaniuk kell azt is, hogy képesek önfegyelmet gyakorolni.
 • Bizonyítaniuk kell, hogy az Erő átáramlik rajtuk, nem pedig mozdíthatatlan sziklaként állnak az útjában.

Ezek az elvárások mindenkivel szemben, aki befejezte a kiképzését beavatottként, de a próbák után nem ugyanarra haladnak tovább az újoncok.
Egyesek padavanná lépnek elő. Ez azt jelenti, hogy egy lovag vagy mester tanítványául szegődnek. Ami elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy maguk is lovaggá illetve majd mesterré váljanak.  A Beavatott Próbáin tanúsított rátermettség azonban nem elegendő ahhoz, hogy valaki padavan legyen, a jelöltnek szoros kapcsolatot kell kialakítania a tanítójává való Jedivel, és néhányan kénytelenek szembesülni vele, hogy az Erő nem ezt az utat szánja nekik. Minden beavatott felesküdött a Köztársaság szolgálatára és a Jediszolgálat tagjai semmivel sem alacsonyabb rangú Jedik, mint azok akik a csillagok közt barangolva védelmezik a gyengéket. Ha nem választják padavanná, a Mezőgazdasági Testületnél vagy az Oktatási Testületnél elhelyezkedve továbbra is követhetik azokat az elveket, amelyeknek megtartására fogadalmat tettek, és esküjüknek megfelelően szolgálhatják a Köztársaságot. Akadnak olyanok is, akik sem egyik sem, a másik ösvényre nem lépnek rá. Sajnos a Tanács dönthet úgy is, hogy a Jedi útja nem a beavatott útja.

A Jedi Próbák

Tanoncnak lenni átmeneti állapot. Egyszer eljutnak arra a pontra, hogy már mindent megtanultak a mestereiktől, amit csak lehetett, és többé egyikőjüknek sem válik hasznára, ha párban dolgoznak tovább. Mire elérkezik ez a nap, készen kell állniuk a Jedi Próbákra.

A Lovagok Próbáinak, története a Köztársaság előtti korba, a Rend tythoni születéséig nyúlik vissza. A vizsgák menetét ugyanakkor évezredekig nem rögzítették, inkább az egyes mesterekre bízták, hogy megítéljek tanítványaik rátermettségét. Noha a Tanács szorgalmazza, hogy a mester és padavanja között szoros kötelék alakuljon ki, a régi rendszer hiányosságai világosan láthatók: a közös élmények hatására a mesterek elfogult véleményt is alkothatnak tanítványaikról, de az is előfordulhat, hogy a tanulók legrosszabb kritikusaivá válnak, miközben fejleszteni próbálják őket.

A semleges, szenvtelen ítélet alkotás és az objektív elvárások könnyebben definiálható viszonyítási alapot biztosítanak a padavanok képességinek elbírálásához. A Jedi lovagok vizsgája jelenlegi formájában – amelyet az utolsó háború alatti lazább követelmény rendszer helyett vezetek be – öt kihívásból áll:

A tudás próbája: Megmutatja, mennyire jártas a Jedi a fénykard forgatásában és a kontroll képességekben.

A bátorság próbája: Megállapítja, hogyan teljesít, és mennyire állhatatos a Jedi veszélyhelyzetben, illetve nyomasztó túlerővel szemben.

A lelkierő próbája: Megvizsgálja, képes-e a Jedi győzedelmesen és sértetlenül kikerülni a belső küzdelmekből.

A test próbája: Eldönti, mennyire képes a Jedi felülkerekedni az erős fájdalmon.

Az éleslátás próbája: Felfedi, milyen mértékig képes a Jedi megkülönböztetni a valóságot az illúziótól, ha megtévesztő kihívásokkal szembesül.

Ha a Tanács nem határoz másképp, vizsgáikra a Jedi-próbák Kamrájában kerül sor.

A tudás próbája

A tanítványoknak nem szabad abba a tévedésbe esniük, hogy a tudás próbáját fizikai kihívásnak hiszik. Vaunk mester és a tanácstagok fénykard-feladatok sorozata alapján ítélik meg a teljesítményét, de ez a próba valójában azon áll vagy bukik, hogy mennyire képes a Jedi uralkodni magán, ha zavarják a koncentrációban.

A fénykard párbaj modern kényelmi megfontolásból vált a tudás próbájának részévé, hiszen minden Jedinek bizonyítania kell, hogy megállja a helyét kardforgatóként – a vívás azonban a kontroll képességeken alapszik. A Rend történetének korai szakaszában a tudás próbája számos különböző formát öltött, így például volt, amikor egy faoszlop tetején egyensúlyozva kellett akrobatikus gyakorlatokat bemutatni, vagy egy kavicsot kellett a levegőben tartani a dühöngő tythoni jégvihar kellős közepén állva.

A padavanok meg sem próbálják megtippelni, milyen fénykard-feladatokat kapnak, és milyen ellenféllel kerülnek majd szembe a tudás próbáján. Azonban a padavanok körében népszerű pletyka, hogy órákig elhúzódó párbajban kell felülkerekedniük egy kardmesteren. Lehet, hogy ilyen feladatot kapnak, mert a gyötrő fáradtság pontosan olyan kihívás elé állítja a Jedi koncentrálóképességét, amilyennel a tudás próbáján szembesülniük kell. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy egyszerre több ellenféllel kell megküzdeniük, hogy újabb és újabb ellenfeleket kapnak, miközben egyre jobban kimerülnek, vagy egy Jedivel kell harcolniuk, miközben egy másik az érzékeléseiket befolyásolja, vagy a padlólapokat mozgatja a talpuk alatt, sőt megeshet az is, hogy a Tanács egyik tagja, esetleg személyesen a tiszteletreméltó nagymester ellen kell kiállniuk – ami igazán ritka kiváltság.

Ezek a próbák nem tisztességtelenek. Mindegyik olyan kihívások elé állja őket, amelyekkel egy napon valóban szembesülhetnek a Rendet és a Köztársaságot szolgáló Jedi lovagként.

Újdonság a Jedipróbák Kamrájában a ruusani győzelem után üzembe helyezett holovetítő, amely a semmiből képes ellenfeleket varázsolni a résztvevők elé. Ennek segítségével megvívhatnak Darth Ruinnal, Kaan nagyúrral, vagy bármelyik másik förtelmes szörnyeteggel, aki a sötét oldal bugyraiból bukkant elő.

A bátorság próbája

Lehet, hogy tehetségesebb a diplomáciában, mint a hadviselésben, de a bátorság a Jediktől elválaszthatatlan tulajdonság. Bár az Erő velük van, a galaxis népességéhez mérten kevesen vannak, és sok az ellenségük, ráadásul meg kell küzdeniük azokkal is, akik nem értik a Rendet, és emiatt indítékaikat sem. Jediként sosem engedhetnek a fegyelmezettségükből – és sosem futamodhatnak meg a gonosz elleni harc elől. Az a Jedi, aki fél szembeszállni az igazságtalansággal, nem igazi Jedi, éppen ezért a bátorság próbája jelentőségteljes vizsgafeladat.

Nem árulhatják el a mesterek, mi vár rájuk ezen a próbán. A cél az, hogy a padavan kitartson, ha szembesül a félelmeivel. Ha tudnák, miből áll a teszt, valójában nem kerülne mérlegre a bátorságuk.

A régi korokban a bátorság próbáját nem kellett kiállnia, ha a padavan tanúbizonyságot tett hősiességéről a csatatéren például azzal, hogy kiállt egy hatalmas erejű Sith Nagyúr ellen, és a Tanács az utolsó háború alatt is többször adott felmentést hasonló okból. Ezekben a helyzetekben azonban néha nehéz volt megkülönböztetni a bátorságot a vakmerőségtől. Az elbizakodottság hiba, és ha felkészületlenül nekirontanak az ellenfélnek, azzal gyakran csak rontanak a helyzeten. A bátorságról a Jedi Kódex negyedik alapelvével összhangban maradva kell tanúbizonyságot tenniük: Nincs káosz, harmónia van.

A háborúnak vége, de továbbra is megeshet, hogy a Tanács különleges küldetésekkel bízza meg azokat a padavanokat, akik ki akarják állni a bátorság próbáját. Ez a küldetés lehet egyszerűen a Tanács kitalációja, hogy a Jedi-próbák Kamrájában teszteljek a reakcióikat, de járhat halálos veszélyekkel is. A kihívás természetétől függetlenül fontos, hogy tapasztalataikat nem oszthatják meg részletesen a többi padavannal. Ezt a próbát mindenkinek felkészületlenül kell kiállnia.

A test próbája

Sok padavannak a test próbája a legnehezebb a lovagi vizsgák közül. Ez a próbatétel azt vizsgálja, mennyire tud felülkerekedni az erős fájdalmon, és könnyen lehet, hogy ezt szó szerint kell érteni.

Történészek behatóan tanulmányozták, milyen változatokban létezett az évezredek folyamán a test próbája. A Pius Dea korban a Jedi Rend hideggel, vágott sebekkel, szónikus sokkal és a csempészek által „égetésnek” nevezett technikával – hosszan kitartott, alacsony energiaszintű sugárnyalábokkal – kínozta a padavanokat. A ma már barbarizmusnak ítélt eljárást akkor érhetik meg a legjobban, ha a kor termékeként tekintenek rá. A test próbájának legfontosabb alapelve mindazonáltal akkoriban kristályosodott ki: az ént le kell választani a lélekről.

A Sithek elleni legutóbbi háborúban a tanácsa a harcot e próba élő megtestesülésének tekintette. A háborús sérüléseket túlélő padavanok mind kiállták a test próbáját, amit sebeikkel igazoltak. Azok a tanoncok, akik legyőztek egy Sith Nagyurat, néha egyszerre teljesítették a test, a tudás és a bátorság próbáját is. Mindezt korántsem csak a politikai célszerűség szülte, ugyanis a csataterén abszolvált vizsgák régi hagyománynak számítanak a Jedi Rendben. Azok a padavanok, akik egy cho mok vagy valamely más végső csapás következtében elvesztették egyik végragjukat, a húsukat áldozták, hogy bizonyítsák a Rend iránti hűségüket.

Ma már azonban más idők járnak, és nem várják el a lovag jelöltektől, hogy sebekkel bizonyítsák rátermettségüket. A test próbája valójában többről szól a fizikai szenvedésnél. A lovaggá válásnak része az elszakadással járó fájdalom is, hiszen le kell mondaniuk a legszorosabb kapcsolatról, amelyben valaha részük volt. Amikor formálisan is megszűnik a partneri viszony közte és a mestere közt, úrrá lehet rajta a szomorúság vagy a sajnálkozás. Ez is része a test próbájának. Ilyenkor idézik fel a Jedi Kódex első alapelvét: Nincsenek érzelmek, béke van.

A lelki erő próbája

A kívülállók azt hiszik, hogy a Jedik az ellenségeikkel szemben folytatott hadjáratnak élnek – más szóval hogy létezésük egyetlen célja ellensúlyozni a Sithek fenyegetését. Csak a közéjük tartozók ismerik fel, hogy Jedinek lenni érzelmi elköteleződést jelent egy magasabb rendű spiritualitás felé. Ez a kihívás testesül meg a lelkierő próbájában, amit néhányan „tükörbe nézésnek” is neveznek.

A Jedik hatalmas erővel rendelkeznek, és akik megadják magukat a sötét oldalnak, szabadon engedik ezt az erőt, a szenvedés hullámait indítva útjukra. A lelkierő próbája azt vizsgálja, mi kísérti őket, és félre tudják-e tenni ezeket a kísértéseket egy magasabb rendű ügy szolgálatáért. Noha ez is épp olyan küzdelem, mint a tudás próbája, e kihívás teljesítése során egyetlen izmukat sem feszítik meg. A csatatér az elméjük, a győzelmet pedig a mély békesség elérése jelzi.

A lelkierő próbáját lehetetlen leírni. Nem lehet tudni, milyen félelmek rejtőznek a padavanok szívében. Még Fae nagymester sem vállalkozik rá, hogy előre megmondja, milyen kihívásokkal kell szembesülniük. A lelkierő próbája mély meditációban zajlik, egy mester közreműködésével, aki afelé az ösvény felé tereli őket, amelyet a legkevésbé szeretnének követni.

Ebben a meditatív állapotban akár úgy is érezhetik, hogy elkerültek valahova a Coruscantról, olyan társaik arcai jelenthetnek meg előttük, akik már régen eggyé váltak az Erővel. És kétség sem fér hozzá, hogy felkavaró látomásaik is lesznek, amelyekben bárki feltűnhet a Mag rémálomszerű mitológiájának legrémisztőbb démonaitól egykori ellenségeikig.

Ilyenkor idézik fel a Jedi Kódex harmadik alapelvét: nincs szenvedély, nyugalom van. Nem szabad elfelejteniük, mit tanultak az önfegyelemről, és észben kell tartaniuk, hogy csupán az Erő ügynökeik ők. Ha elfogadják, hogy nincs hatalma felettük a szomorúságnak, a szégyennek, a bosszúvágynak és az összes többi énközpontú érzésnek, győzedelmesen kerülnek ki a megmérettetésből. Bízniuk kell benne, hogy nem buknak el a lelkierő próbáján.

Az éleslátás próbája

Be lehet csapni egy jedit? Természetesen igen, de csak akkor, ha nem törődik az erő akaratával és az Archívumban hozzáférhető információkkal. Akit félrevezetnek, az már nem a világos oldalért küzd, és ha tévedésektől hajtva végzik a feladatokat, szélsőséges esetben ez az ártatlanokra is veszélyt jelenthet.

Az éleslátás próbája ezzel a fenyegetéssel szemben nyújt védelmet. Ez a vizsga került be utolsóként a lovagi próbák közé, jelentőségét csak akkor ismerték fel, amikor egyértelművé vált, hogy a megmérettetésekből kikerülő lovagok bátrak, értik a dolgukat, és ellenállnak a kísértésnek – de nem látnak át egy egyszerű szélhámos szemfényvesztésein. Az átverések és a félrevezető információk fenyegetést jelentenek a Jedikre, és ellenfeleik gyakran élnek is ezekkel az eszközökkel velük szemben. A huttok például rengeteg Jedi hadjáratot buktattak meg a történelem során bátor katonai fellépés helyett csalárdsággal. Az éleslátás próbája azt teszteli, mennyire képes a padavan átlátni az illúziókon, megítélni a mögöttük álló személyt, és kiszűrni a koncentrációt zavaró tényezőket, miközben az igazságot keresi.

A próba ennek érdekében számos kihívással bővült az évszázadok során. Előfordulhat, hogy egyetlen homokszemet kell megtalálniuk egy kövekkel teli területen, hogy egy töredékes szöveg tartalmát és értelmét kell megállapítaniuk az összekeveredett részletek alapján, vagy hogy meg kell fejteniük a Dwartii nagy talányainak valamelyikét – és nem tilos előre utána olvasniuk a rejtvényeknek az Archívumban.

Az éleslátás próbájára olyankor is sor kerülhet, amikor nem készülnek rá, sőt akár egy tőle független kihívás rész is lehet. Három padavan története szolgál erre példaként, akik a tudás próbájának nyolcórás vizsgáján vettek részt. Egy érzékszervekre ható trükkel elhitették velük, hogy egy hordányi dühös harcossal állnak szemben. Egyikük a biztos vereség tudatában is szembeszállt velük, és kiállta a bátorság próbáját. A másik felismerte, hogy ellenfelei csupán illúziók, és teljesítette az éleslátás próbáját. A harmadik kimerültségre hivatkozva feladta a kihívást, így nem sikerült lovaggá válnia.

 

830353_494602243929537_2071032953_o

Reklámok

Lázadók

782763

Itt nyomon tudjátok követni a Csillagok Háborúja: Lázadók kalandjait.
Az Erő legyen veletek!

A sorozat körülbelül YE 5-ben indul, a Galaktikus Birodalom uralkodásának 14. évének vége felé. A kezdetekor a birodalmi erők elfoglalnak egy távoli bolygót, amelynek lakóinak életét kegyetlen uralmuk romba dönt. A Szellem űrhajó leleményes és változatos legénysége azon kevesek közé tartozik, akik eléggé bátrak ahhoz, hogy szembeszálljanak a Birodalommal. Az így összeverődött csapat szembeszáll a fenyegető gonosszal, számos furcsa ellenséggel és olyan izgalmas kalandokban vesz részt, melyek során igazi hősöké válnak. Így arra is képesek lesznek, hogy egy valódi lázadást robbantsanak ki.

Csillagok Háborúja: Lázadók – Rövid fim
Gép a szellemben
Művészi Művelet
Gubancok
Ezra Bridger tulajdona

Első évad:
00. rész – A lázadás szikrája

 1. Droidgondok
 2. Vadászkaland
 3. Egy régi mester visszatér
 4. Kadétok és kalandok
 5. A sötétség fiai
 6. A Birodalom napja
 7. Erőgyűjtés
 8. A jedi útja
 9. A bolond sora
 10. A remény látomása
 11. A cselekvés ideje
 12. Együtt egymásért
 13. Fellángolt a galaxis

Második évad:
00.rész Lothal Ostrom
8/9 rész; Ami eddig történt

 1. Az elveszett parancsnokok
 2. Emlékek a régi köztársaságból
 3. Akikből mindig kettő van
 4. Kalózok a letört szarvon
 5. A mester szárnyai
 6. Vérnővérek
 7. Titkos csapás
 8. Az Erő jövője
 9. Örökség
 10. Egy hercegnő Lotharon
 11. A Lasatok legendái
 12. Szólítás
 13. Akiket tisztelet övez
 14. A sötétség leple
 15. Az ottfelejtett droid
 16. A bázis titka
 17. A tanítvány alkonya 1.
 18. A tanítvány alkonya 2.

Harmadik évad:
00.rész A sötétség felé

 1.  A végzet holokronjai
 2. Antilles szöktetése
 3. Hera hősei
 4. Az utolsó csata
 5. Birodalmi szuperkommandósok
 6. A vas csapat
 7. A Wynkahthui Munka
 8. A beépített ember
 9. Hangok és víziók
 10. A Geonosis szelleme 1. rész
 11. A Geonosis szelleme 2. rész
 12. A bomba
 13. A sötét kard
 14. Mandalore Öröksége
 15. Birodalmi szemmel
 16. Titkos rakomány
 17. A kettős ügynök droid
 18. Iker Napok
 19. Zero óra
 20. Zero óra 2.

 

StarWarsRebels_Season3_01

Galaktikus Járművek

AT-AT lépegető – All Terrain Armored Transport

Gyártó Kuat Drive Yards
Modell
Osztály
Szélesség 5 méter
Magasság 22,5 méter
Hossz 20 méter

A nehéz páncélozott csapatszállító terepjáró lépegető a Galaktikus Birodalom hadseregének egyik kiemelkedő fontosságú egysége, amely a sereg szerves részét képezi. Az AT-AT megszületését a repulzoros technológiát használó csapatszállítók alkalmazásának határai tették szükségessé. Legénysége egy pilóta, egy másodpilóta/tüzér,  egy parancsnok,  két fedélzeti tiszt alkotja. Elszállíthat akár 40 rohamosztagost is. Fegyverzetéhez tartozik 2 Taim&Bak MS-1 lézerágyú, 2 Taim&Bak FF-4 öntöltő lézerágyú.

AT-RT lépegető – All Terrian Recon Transport

Gyártó Kuat Drive Yards
Modell szárazföldi-felderítő-támadó-terepjáró
Osztály lépegető
Szélesség
Magasság 3,2 méter
Hossz

Egy egyszemélyes lépegető jármű, amely feladata az ellenség felderítése és a segítséggel való megsemmisítése. A gépet elsőként a Galaktikus Köztársaság és a Galaktikus Birodalom használta, de sokat szerzett magának a Lázadók Szövetség is. A nyitott fülke igen veszélyes volt az orvlövészek ellen, de igen pénzkímélő, és a katona jobban belátja vele a csatateret. A lépegető felderítő el volt látva egy közepes lézerágyúval és egy protonaknavetővel vagy rakétaindítóval. Mindkét fegyver egy a gyalogságra igen veszélyes gépezetet eredményezett. Az AT-RT-t ellátták még egy mozgás és hő érzékelővel, hogy a felderítések során észleljen minden egyes veszélyes részt.

AT-ST lépegető – All Terrain Scout Transport

Gyártó Kuat Drive Yards, Rothana Heavy Engineering, Balmorran Arms
Modell Felderítő lépegető
Osztály Lépegető
Szélesség
Magasság 8,6 méter
Hossz

A Birodalom szárazföldi csapatai által felderítésre és járőrtevékenység ellátására alkalmazott kis fürge, ámde nehéz páncélzatú AT-ST. Elsődleges feladatuk a felderítés és járőrözés, ám ezen kívül határvédelmi szolgálatot is ellátnak, és gyakran adnak biztosítást a harci tevékenységet végrehajtó birodalmi rohamosztagoknak.  A csúcssebességük akár a 90 km/h-t is elérheti. Bár a „csak” 8.6 méteres magasságukkal nem oly fenyegetőek. A kabinból a páncéllemezek védte, szűk szélvédőkön keresztül csak korlátozott kilátás nyílik, ám a holografikus célzó rendszer 360 fokos látószöget biztosító képessége feleslegessé teszi a panoráma ablakokat. Legénységét egy pilóta és egy lövész alkotja. Fegyverzetéhez tartozik egy iker lézerágyú, lézerfegyver és gránátlövő.

AT-TE lépegető – All Terrian Tactikal Enforcer

Gyártó Rothana Heavy Engineering, Kuat Drive Yards
Modell páncélozott csapatszállító-terepjáró-lépegető
Osztály Lépegető
Szélesség 5,32 méter
Magasság 9,57 méter
Hossz

Az AT-TE egy nehéz páncélzatú harcjármű. Feladata a klónkatonák csatatérre szállításától az ellenséges járművek megsemmisítéséig terjedt. A jármű leginkább akkor teljesített bámulatosan, amikor más egységek támogatására rendelték ki. Egy AT-TE maximum sebessége 60km/h, ami lehetővé tette számára, hogy áthatoljon saját testével egy ellenséges védőpajzson, amire egy katona nem képes. A monstrum működtetéséhez 7 ember szükséges: 1 pilóta, aki irányítja a hat lábat, 1 felderítő, aki keresi az ellenséget és 5 fő, akik kezelték a fegyvereket. Ezen kívül 20 klónkatonát volt képes szállítani, rakománya pedig további két AT-RT lépegető. Hat kisebb lézerágyúval is felszerelték 4 elől a kabin körül, 2 pedig hátul a kiszálló csapatok fedezése érdekében. Ezek az ágyuk képesek voltak kisebb célok eltalálására, mint például a harci droidok. Mindazonáltal az AT-TE sem sérthetetlen. Egyetlen jól célzott rakétával megsemmisíthető, de ugyanilyen veszélynek volt kitéve légitámadások ellen is. Másik hibája, hogy nagy területigénye miatt az alatta lévő aknák felrobbantásával nagyon könnyen kiiktathatóak.

Delta-7 Aethersprite osztályú könnyű elfogó 

Gyártó Kuat Systems Engineering
Modell Delta-7 Aethersprite-osztályú könnyű elfogó
Osztály vadászgép, elfogóvadász
Szélesség 3.92 méter
Magasság 1.44 méter
Hossz

Ismertebb nevén a Jedi vadász, amelyet nem sokkal a Klónok Háborúja előtt kezdtek gyártani YE 22-ben. A vadász a korát meghaladó fejlettségű, kifinomult fegyverekkel felszerelt gyártmány, de épp ezért gyártása is nagyon költséges. Főként Jedik használják. Jellemzően minden Jedinek más volt egy kicsit a hajója. Színben vagy épp mintázatban, de eltért. Könnyen irányítható, gyors és fürge hajók. A hajó két iker lézerágyúval van felszerelve, és egy sor fejlett szenzor valamint kommunikációs eszköz tartotta a pilótát jól felkészülten tűzharcban és békeidőben is egyaránt. A Delta-7 vadász kiemelkedő a klónok háborújában különösen, amíg a Jedik használták.  Ez egy egyszemélyes gép, különlegessége, hogy nem volt külön kialakítva asztroszer droidnak hely, hanem beépítve ült egy az egyik szárnyon.

Eta-2 Actis osztályú elfogó vadász

Gyártó Kuat Systems Engineering
Modell Eta-2 Actis-osztályú elfogóvadász
Osztály vadászgép, elfogóvadász
Szélesség 4.3 méter
Magasság 2.5 méter
Hossz

Jedi elfogó vadászkén is emlegetik ezt a járművet. A Jedi pilóták közti népszerűsége miatt, a Galaktikus Köztársaság hadseregében szolgált a Klónok Háborúja utolsó szakaszában. Ezek a hajók is különféle színezetben voltak megtalálhatók. A Delta-7 Aethersprite osztályú vadász tervei alapján készült, amit később a Galaktikus Birodalom is felhasznált a TIE/In vadászgép megalkotásához.
Hosszúságával jelentősen kisebb volt, mint elődje a Delta-7. A nélkülözhető kiegészítők eltávolításával súlycsökkenést sikerült elérni, ami a maximális sebesség növekedését eredményezte. Ahhoz azonban túl kicsi volt, hogy hiper hajtóművel lássák el ezért a fénysebesség eléréséhez hiper űr gyűrűt használt, mint elődje is. Ellentétben a Delta-7-tel az Eta-2-ben már elfért egy teljes asztroszer droid.

Halálcsillag

Gyártó Imperial Department of Military Research
Modell
Osztály Harci űrállomás
Szélesség 160 kilométer
Magasság 160 kilométer
Hossz 160 kilométer

Az első Halálcsillag kivitelezése titokban zajlott, és a szükséges technikai fejlesztések és az építés során felmerült nehézségek miatt majdnem 20 évig tartott. Komoly védelmi hiányosságát a Halálcsillagnak egy sugárpajzs által védett, alig 2 méter átmérőjű hő kivezető nyílás jelentette, amely elvileg egy kis egyszemélyes géppel megközelíthető. Egy pontos protontorpedó találattal áthatolható a sugárpajzs. A torpedó a hő kivezető kürtőjén keresztül eljuthat a főreaktorhoz, ahol felrobbanva megsemmisítheti az űrállomást. A szuper lézer fontos eleme egy nagy lencse, amit egy szintetikusan fókuszáló kristály köré építettek. A lencsét „szemnek” is nevezik, és nyolc segédlézer veszi körül, valamint négy tartalék (arra az esetre, ha a nyolc segédlézer közül valamelyik meghibásodna). Mind a nyolc segédlézert irányítani lehet a célzáshoz, így nem kell lövés előtt az egész állomással elfordulni. A fő lézer és a nyolc segédlézer sugara a tányér előtt egy csomópontban egyesül, és ebből a pontból egyetlen, felerősített sugárt lő ki a cél felé. A segédlézerek nem egy időben kezdenek sugározni, előbb minden második, majd a másik négy, de ezek sem egyszerre indulnak be. A lézerek pulzáló zöld fényt adnak ki magukból. Amikor a nyolc sugár találkozik egy pontban, nem haladnak tovább egyenes vonalban, hanem ebből a pontból kis idő múlva a „szemnek” megfelelő egyenes vonal mentén elindul egy vastagabb, vagyis erősebb lézernyaláb. Ennek célzása nagyjából 45 fokos szögben történik.
A szuper lézer a lövéshez szükséges energiát közvetlenül a hiper anyag reaktortól kapja. A lézerek kapják meg és alakítják át a kapott energiát. Fegyverzete az egy darab szuperlézer tányéron kívül, 5 ezer turbólézer, 5 ezer nehéz turbólézer, 2 500 lézerágyú, 768 vonónyaláb generátorok alkotják. Legénységét 265 675 főnyi teljes idős legénység alkotja. Valamint 27 048 főnyi tiszt, 607 360 főnyi katona, 167 216 főnyi pilóta, 378 576 főnyi karbantartó és szerelő, 400 ezer főnyi kiszolgáló droid, 25984 főnyi rohamosztagos, 52 276 főnyi tüzér és 42 782 főnyi űrhajókat kiszolgáló legénység alkotja.

A tervezője nem más, mint a nagyon fiatal Anakin Skywalker, milyen ironikus a Csillagok Háborúja világa, hogy amit a fiatal Anakin megtervez, abban raboskodik idősebb korában. Összesen 2 Halálcsillag létezett.

Második Halálcsillag

Gyártó Katonai Fejlesztésért Felelős Birodalmi Főosztály
Modell
Osztály Harci űrállomás
Szélesség 900 kilométer
Magasság 900 kilométer
Hossz 900 kilométer

Ennek az építése rögtön az első halálcsillag pusztulása után megkezdődött az Endor bolygó körüli pályán. Az első halálcsillag sok tervezési hiányosságát kiküszöbölték benne, például a hő elvezetésére nem egyetlen, nagyobb átmérőjű hő kivezető nyílást terveztek, hanem több ezer, különböző szögben haladó 1 milliméter átmérőjű felszínre vezető nyílással oldották meg a reaktor hőelvezetését, így lehetetlenné vált a reaktor torpedókkal történő közvetlen megtámadása. Egy másik hiányosság volt, hogy csak nagyobb hajók támadására számítottak, és azok elhárítására készítették fel. A védőháló ennek megfelelően a kisebb hajókat nem vette észre. Ezt az új tervnél sűrűbbre építették. Fegyverzetét egy szuperlézer tányér, 30 ezer turbólézer, 7 500 lézerágyú, 5 ezer ionágyú és 768 vonónyaláb generátor alkotja. Legénységét 265 675 főnyi teljes idős legénység, 27 048 főnyi tiszt, 607 360 főnyi katona, 167 216 főnyi pilóta, 378 576 főnyi karbantartó és szerelő, 400 000 főnyi kiszolgáló droid, 25 984 főnyi rohamosztagos, 52 276 főnyi tüzér, 42 782 főnyi űrhajókat kiszolgáló legénység alkotja.

Invisible Hand

Gyártó Szabad Dac Önkéntes Gyártó Csapatok, Pammant Dokkok
Modell módosított Providenceosztályú csatahajó
Osztály csatahajó
Szélesség 198 méter
Magasság 347 méter
Hossz 1088 méter

A Láthatatlan kéz módosított szeparatista Providence osztályú csatahajó, egyike Grievous tábornok zászlóshajóinak a Klónok Háborúja idején. A hajót számos erős fegyver védte, beleértve a négyes turbólézer tornyokat, kettős lézerágyúkat, ionágyúkat, védelmi ágyúkat, protontorpedó-vető csöveket és vonósugár-kibocsátókat. Mint Grievous zászlóshajója, a Invisible Hand számos átalakításon esett át. Kibővítették a hangárt az általában a fúvókáknak és reaktoroknak fenntartott részekre. A nagyobb hangár miatt az Invisible Hand anyahajónak is használhatták, és alkalmassá vált inváziós csapatok szállítására szerte a galaxisban. A kommunikációs és szenzorhelyiséget átalakították lakónegyednek Dooku személyes használatára. A gróf innen sugározta manipulatív beszédeit a szeparatista krízisben a háború alatt. A torony varázslótorony néven, a benne található fő csarnok pedig tábornoki negyedként volt ismert. Fegyverzetét 2 nehéz ionágyú, 14 négyes turbólézertorony, 34 kettős lézerágyú, 12 védelmi ionágyú, 102 protontorpedóvető-cső, 8 vonósugár-kibocsátó, 8 védelmi ágyú alkotja. Kiegészítő járművei 120 droid háromszárnyú vadász, 120 Keselyű-osztályú droid vadász, 160 MTT (csapatszállító),  280 különféle droid páncélos jármű. Legénysége körülbelül 600 tagot számlál, még utasa akár 1,5 millió harci droid is alkothatja.

TIE/sa bombázó

Gyártó Sienar Fleet Systems
Modell TIE (Iker Ionhajtómű)-sorozat bombázó
Osztály csillagvadász
Szélesség
Magasság
Hossz 7,8 méter

A légkörben 850 km-es sebességgel repül, az űrben pedig mindössze 60 MGLT-vel, ezzel borzasztóan lomha. Hiper hajtóműve nincs. Személyzetnek mindössze 1 pilóta kell. Felépítése „dupla konstrukció”, azaz két „rekesz” található meg a két “C” alakú szárny között. Az egyik a pilótafülke, a másik a teherhordó, ahol akár 15 tonna felszerelést is lehet szállítani. Két ionhajtóműve van, egy-egy mindkét rekeszen. 7.8 méter hosszúságú. Fegyverzetét 2 lézerágyú, 2 hőkövető kilövő, 2 protontorpedó kilövő, valamint egy bombarekesz alkotja. Mindhárom ágyú Sienar gyártmányú. A 2 db L-s1 típusú lézerágyú, a két gömbön helyezkedik el. A 2 hőkövető kilövőben 4-4 rakéta fér el, ezek M-s3 típusúak. A protontorpedókból 2-2 fér be a kilövőkbe, amelyek szériaszáma T-s5.

Tie/D Defender

Gyártó Sienar Fleet Systems
Modell Két ion hajtóműves Defender
Osztály Csillagvadász
Szélesség
Magasság
Hossz 9.2 méter

A Tie Defender a kor vadásztechnológiájának csúcsa, valamint ez már végleg maga mögött hagyta a Tie széria hibáit.
A gép rendelkezik pajzs generátorral, létfenntartással, hiper hajtóművel, ám emellett még a fegyverzet terén is jóval erősebb lett elődeinél, 4 lézer ágyú, 2 ion ágyú, 2 rakétavető, és jóval gyorsabb is.  Ezzel csak az a baj, hogy túl drága lett, és ezért nem vásárolta meg a Birodalom.

TIE/LN Fighter

Gyártó Sienar Fleet Systems
Modell Két ion hajtóműves csillagvadász
Osztály Csillagvadász
Szélesség 6.4 méter
Magasság 7.5 méter
Hossz 6.3 méter

Tie típusok közül az első, amit a későbbiek folyamán még sok féle képen alakítanak, majd különféle célokra. Birodalmon belül végig alapvető vadászgépnek számít, bizonyos elavultságainak ellenére is. Jól manőverezhető, de hiper hajtóművel nem rendelkezik. Először is a TIE meghajtás bár nagyon manőverezhetővé tette és gyorssá tette a gépet, hirtelen fékezés hatására a tartó oszlopok sérülhetnek (ezek a tartó oszlopok a fülke és két szárny között vannak). A pajzs és a létfenntartás hiányát a Birodalom a kiképzéssel próbálta egyensúlyozni a pilóták a pajzs hiányát manőverezésekkel oldják meg, míg a létfenntartáshoz kellő eszközök a pilóta ruhába vannak beépítve. A gép 2 lézerágyúval van felszerelve, mely egy külön generátorról kapja az energiát, igen nagy erejű és nagy hatótávolságú, egyéb fegyverzete nincs.

Tie Interceptor

Gyártó Sienar Fleet Systems
Modell Két ion hajtóműves interceptor
Osztály Csillagvadász
Szélesség
Magasság
Hossz 9.6 méter

A gép ugyanúgy rendelkezik a Tie Fighter hátrányaival, viszont jobb hajtóműveket és fegyvereket kapott.
2-ről 4-re növelték a lézerágyúkat. Újfajta a Bomberéhez hasonló döntött szárnyakat kapott.

Tie Phantom

Gyártó Sienar Fleet Systems
Modell Két ion hajtóműves phantom
Osztály Csillagvadász
Szélesség
Magasság
Hossz

A gép legénysége 2 főből áll, egy pilótából és egy lövészből, valamint a hajó 3 napra elég készletet képes szállítani. Fejlett hiper hajtóműve van felszerelve, sajnálatos módon a Phantomot a tesztelés fázisa alatt a lázadók megsemmisítették.

Venator osztályú csillagromboló – Jedi cirkáló

Gyártó Kuat Drive Yards
Modell Venator-osztályú csillagromboló
Osztály csillagromboló, cirkáló, zászlóshajó
Szélesség 548 méter
Magasság 268 méter
Hossz 1,137 méter

A köztársaság űrflottájának legfélelmetesebb hajója a Jedi cirkáló, a hatalmas tűzerővel felszerelt repülő város könnyedén kapcsol fénysebességre, s utazik a hipertérben másodpercek alatt bárhova. A hajónak gyakorlatilag nincs gyenge pontja, még felső irányítótornya leszakadása után is képes repülni. De nehezen tűri másik csillagrombolókkal való ütközést.  A  hajó 1 137 méter hosszú, ennek ellenére képes volt légköri manőverekre, leszállni egyes bolygókon és kirakni a csapatokat. Ezzel egyedülálló a kor csillagrombolóival szemben. Ezek a hajók a háti részen igen kirívó piros mintázatot viseltek, ezzel fitogtatva az erejüket. Később a Galaktikus Birodalom megalakulása után leszedték róla ezt a mintát, és egyhangú szürkére festették őket. Egy Venator a hasi hangárján kívül képes még a háti részen is egy fél kilométer hosszú hangárt kinyitni, ezzel óriási mennyiségben ontani magából a vadászgépeket. Ez azonban gyenge pontja is a hajónak, mert a lassú nyitás miatt igen sebezhető a háti részen. Bár ezt ellensúlyozza a sok vadászgép indítása, ennek ellenére a későbbi hajó osztályokból már kihagyták ezt a lehetőséget. Fegyverzete 8 DBY-827 nehéz turbólézertorony, 2 közepes kettős turbólézerágyú, 52 védelmi lézerágyú, 4 protontorpedó-kilövőállás, 6 vonósugár-kibocsátó alkotja. Kiegészítő járművei 192 V-19 Torrent-osztályú vagy V-szárnyú vadászgép, 192 Eta-2 Actis-osztályú elfogóvadász, 36 ARC-170-es vadászgép, 32 LAAT/c szállítóhajó, 8 LAAT/i csapatszállító-felderítőgép, 20 AT-TE lépegető, 28 AT-RT lépegető. Személyzetét 7400 főre teszi ki.

Viktory első osztályú csillagromboló

Victory I. osztályú csillagromboló

Gyártó Rendili StarDrive
Modell csillagromboló
Osztály Victory I-osztály
Szélesség 564 méter
Magasság 289 méter
Hossz 900 méter

A Victory I osztályú csillagromboló egy csatahajó típus, amit azért terveztek, hogy bolygókat védjen, felszíni harcoknál nyújtson ki indulópontot, de képes legyen hajó-hajó elleni harcra is. Elsőként a Galaktikus Köztársaság használta a Klónok Háborújában, majd a Galaktikus Birodalom. Gyártja a Rendili StarDrive. A Klón Háborúk előrehaladtával Walex Blissex tervei alapján, a Kuat Drive Yards’ illetve a Rendili StarDrive összefogott és benyújtott egy pályázatot a Venator-osztályú Csillagromboló megépítésre. A hajó előnyei ellenére nem sok bevetést hajtott végre az osztály, de a Galaktikus Birodalom megalakulása után elég sokszor bevetették a Lázadók ellen. A Birodalmi Flottában csak másodrendűnek tekintették a Birodalmi-osztályú Csillagrombolóval szemben, ezért legtöbbször csak Peremvidéken hajtott végre feladatot. A Yuuzhan Vong Háború után, amiben a Victory-k nagy szolgálatot tettek az Az Új Köztársaság felújította és hadrendbe állította őket. Később terveztek egy újabb verziót, de ez már nem volt annyira elterjedt. Fegyverzetét 10 Taim & Bak négyes turbolózerüteg, 40 dupla turbolózerüteg, 80 rakétakilövő állás, 10 Phylon Q7-es vonósugár-kibocsátó alkotja. Kiegészítő járművei 2 TIE osztag,4 Lambda-osztályú űrsikló, 6 leszállóhajó, 10 AT-AT, 15 AT-ST lépegető vagy 10 HAV/w A5 Juggernaut tanknaszád és 5 HAVr A9 lebegő erőd. Személyzetét 5200 fő teszi ki, minimu m 610 tisztből, 402 tüzérből és 2040 katona.

Victory II. osztályú csillagromboló

Gyártó Rendili StarDrive
Modell Csillagromboló
Osztály Victory II-osztályú Csillagromboló
Szélesség 564 méter
Magasság 289 méter
Hossz 900 méter

A Victory II-osztályú csillagrombolót a Victory I-osztályú Csillagrombolóból fejlesztették ki, kijavítva a hibáit. Sokan ezt a típust tartják a Birodalmi-osztályú Csillagromboló legközelebbi elődjének. Bár kinézetre hasonlít a Victory I-osztályú Csillagrombolóhoz, ezt a hajót mélyűri csatákra tervezték. A Victory II-be már jóval erősebb hajtóművet tettek, mint elődjébe, így képes volt gyors hajók követésére is, ugyanakkor nem tudta megtartani a légköri manőverezőképességét ennek eredménye, hogy képtelen volt belépni a légtérbe. Gyorsabb sebesség és légköri mozgásképtelenségén kívül szembetűnő változtatás, hogy turbolézerágyúit összevonták duplacsövűvé, így több ágyút voltak képesek szállítani. A hídon lévő turbolézer lövegtorony nem sokat változott a korábbihoz képest. Felszerelését bővítette még 3db nehéz protontorpedóvető-cső elhelyezése, ami szintén növelte a tűzerejét. Így fegyverzetét 10 Taim & Bak L-xx9 turbó lézer, 40 SFS Ms3 dupla turbó lézer, 10 Borstel NK-7 ion ágyú, 10 Phylon Q7 vonósugár generátor alkotja. Kiegészítő járművei 2 TIE osztag, 4 Lambda-osztályú T-4a űrsikló, 6 Leszálló bárka, 10  AT-AT lépegető, 15 AT-ST lépegető vagy 20 HAV/w A5 Juggernaut tanknaszád és 5 PX-4 Mobil Parancsnoki központ. Személyzete 6,107 fő alkotja még további 2,040 katonát képes szállítani.

V Szárnyú

V-szárnyú Vadászgép

Gyártó Kuat Systems Engineering
Modell Alpha-3 Nimbus-osztályú csillagvadász
Osztály csillagvadász
Szélesség 3,8 méter
Magasság 5 ,84 méter
Hossz  

Az Alpha-3 Nimbus-osztályú vadászgép, más néven a V-szárnyú vadászgép a Klón Háborúk vége felé került bevetésre a Galaktikus Köztársaság Hadseregében. Később a Galaktikus Birodalom és egyéb kalózszervezetek is használják. A V-szárnyú egyes elemei megtalálhatóak a TIE széria vadászgépeiben is. Az ék alakú gépet 2db ikerlézerágyú ékesíti, amely képes elfordulni a hajótesttől, így igen nagy előnyhöz juttatva pilótáját. A gép hátuljára került az elkerülőpajzs, amit segített még két páncéllemez a pilótafülke fölött a nagyobb védelem elérésében. A Delta-7-tel azonosan a pilótafülke mögött egy asztromechanikai droid foglal helyet. Egy ilyen droid a másodpilóta szerepét tölti be, igen nagy segítséget nyújtva a pilótának. Általában ez egy Q-7-es droid. A gép túl kicsi, hogy egy hiperhajtóműt tartalmazzon, ezért szüksége van egy szállítóhajóra a távoli feladatok ellátására. A Klónpilóták egy különleges sisakot viselnek vezetése közben, mert nincs életfenntartó rendszere. A Birodalom kori ruházat nem ismert.

A SzárnyúA-szárnyú elfogóvadász

Gyártó Alliance Group
Modell AF-03C A-szárnyú elfogó vadászgép
Osztály elfogó vadászgép
Szélesség 6,48 m
Magasság 3,11 m
Hossz 9,6m

Az A-szárnyú az endori csata után a Szövetség leggyorsabb vadászgépe. Tervezői egy elképesztő sebességgel és gyorsulással rendelkező jól manőverezhető gépet álmodtak meg. A mindössze 9,6 méteres törzsbe azonban úgy kellett “bezsúfolni” a rendszereket, és ez a gyakori átcsatolások miatt sebezhetővé teszi ezt az egyébként remek gépet. Szintén hátrány a nagy sebességgel végrehajtott merész manőverek okozta terhelés is. A pilótákat igencsak megviseli az erős gyorsulás és a nehézségi erő. A vázszerkezet és a hajtóművek is gyakori karbantartást igényelnek, ez viszont nagyon nehéz a gép zsúfoltsága miatt. Az A-szárnyú briliáns teljesítményét a két darab Novaldex gyártmányú J77 jelű, tolóerő-vezérlő rendszerrel ellátott hajtómű adja, ami a csúcssebességen kívül a remek manőverező képességet is biztosítja. Harcászati és navigációs rendszerek a kor legmodernebbjei. Elég csak a szemmel vezérelhető ágyúkra, vagy a kis hatótávú adászavaróra gondolni. Fegyverzetét 2 Borstel RG-9 sugárágyú és 2 Dymek HM-6 rakétavető alkotja.

BTL-B Y-szárnyú csillagvadász

Gyártó Koensayr Royal Shipyard
Modell  
Osztály Csillagvadász
Szélesség 5,8 méter
Magasság  
Hossz 16 méter

A Koensayr Manufacturing által gyártott BTL Y-szárnyú hajótípus a Lázadók Szövetségének legrégebbi, használatban lévő űrhajótípusa. Története egészen a Klónháborúkig nyúlik vissza, ekkor jelent meg ez a jellegzetes, formáját tekintve Y, illetve a Galaxisban használt közös nyelv ábécéje (az aurabesh) szerint yirt betűre hasonlító vadászgép. A három elterjedt variáns mellett – melyek közül az elsőt a Klónháborúkban, a másik kettőt pedig a Galaktikus Polgárháború alatt használtak főleg – öt kevésbé ismert fajtája is létezik. Egészen az X-szárnyú vadászok rendszerbe állításáig a Flotta élvonalbeli, legtöbbet használt, multifunkcionális vadászgépe. Ezek a strapabíró, masszív, igénytelen harci gépek számtalan ütközetben bizonyították remek képességeiket. Ám az idő lassan eljárt felettük és a technológiai fejlődés elkerülhetetlen eredménye, hogy helyüket lassan korszerűbb típusok veszik át. Ám ezek a remek kis gépek nem válnak a thermofúziós zúzók martalékává. Pályafutásukat a Flotta más, második-harmadik vonalbeli századaiban és a Planetáris Gárdák kötelékeiben folytatják. Fegyverzetét 2 db Taim & Bak IX4 lézer ágyú, 1 db ArMek SW-4 ion lövegtorony, 2 db Arakyd Flex Tube proton-torpedó vető vagy 2 db Taim & Bak KX5 lézer ágyú alkotja.

Az Y-szárnyúnak több változata is épült:

A kétszemélyes BTL-S3 Y-szárnyú volt a legelterjedtebb változata az ipszilonszárnyú hajócsaládnak. Ez a űrvadászbombázó is 2+1 személyes, és a fegyverzetért felelős tiszt feladata általában az ion ágyúk kezelése volt. A pilótafülke tetejére szerelték fel a forgatható ArMek SW-4-es ion lövegtoronyot. Az SW-4-es ágyút a pilóta előtt ülő fegyveroperátor kezeli. Sok S3-as került átalakításra, melynek során az elsősorban védekezésre alkalmas ion ágyút lecserélték gyors-tüzelésű, robbanólövedékek kilövésére alkalmas lövegtornyokra, valamint az orr részen található dupla lézerágyút egy részecskeágyú váltotta fel. Ez, az SB3-asnak nevezett variáns elsősorban a nagy hadihajók ellen vetették be , azonban az új B-szárnyú nehézbombázók megjelenésével megszűnt alkalmazásuk.

A Koensayr BTL-A4 Y-szárnyú egy egyszemélyes űrvadászbombázó, az előzőekben tárgyalt BTL-S3-as átalakított változata. A 16 méter hosszú titániummal megerősített aluacél ötvözetű Y alakú hajótestet két ion sugárhajtómű hozza mozgásba. Mivel ez a variáns könnyen átalakítható, így elődeihez képest háromszor nagyobb élettartammal rendelkezik egy esetleges összecsapás során, azonban a védőpajzsok ereje csökkentésre került, valamint a pilótafülke tetején elhelyezkedő négy irányba forgatható és stabilizálható, ionágyú pontossága is csorbát szenvedett. Az ion ágyút általában a pilótafülével párhuzamosan, a hajóorr felé néző állapotban használták, azonban egyes Lázadó pilóták jobban szerették, ha az ágyú hátrafelé, a hajófenék felé volt forgatva, ezzel növelvén túlélési esélyeiket. A pajzsrendszer energiafelvételének csökkentésével a hajtóművek teljesítményének növekedését sikerült elérni, de még így is az egyik legkevésbé kedvelt hajónak számított a Lázadás pilótái között. A hajó-hajó elleni párharcokban ugyan nem szerepelt túl fényesen, azonban más, nagyobb űrhajók ellen így is könnyedén bevethető volt, és kimagaslóan vizsgázott a földi célpontok elleni bombázások során.

BTL-A4 Y-szárnyú “LongProbe”, nagy hatósugarú felderítő változat. Ezt a ritka hajótípust elsősorban felderítő missziókra alkalmazta a Lázadók Szövetsége. A pilótafülke létfenntartó és katapultáló rendszerének kiszerelésével, valamint az ionágyú tornyának átalakításával és fixálásával könnyítettek a gép vázának össztömegén. Beépítésre került még egy másodlagos, 12-es osztályú hiperhajtómű, valamint megnövelték a rakterének befogadóképességét 220 kilogrammra. Ezt a modellt egy korszerűsített navigációs-felderítő rendszerrel támogatott térlokációs szenzorral látták el. Fegyverzete teljesen megegyezett a sima A4-es fegyverzetével (bár protonbombákat már nem tudott célba juttatni), viszont felszerelték egy navigációs rendszerrel, valamint a szkennereinek hatótávolságát és az üzem-anyagtároló kapacitását is megnövelték, elősegítvén a minél hosszabb utak megtételét.

BTL-S3 Y-szárnyú “Courier”, a Lázadó Szövetség Hírszerzőszolgálata ezeket az átalakított S3-asokat használta hosszabb, szállító feladatok megtételére. A „Futár” nem volt ionágyúval felszerelve, valamint a pilótafülke megnövelésével öt ember szállítására is alkalmassá vált. A gép hasán egy speciálisan kialakított, nyitható részt hoztak létre, mely a landolás során a gép gyors elhagyását volt hivatott elősegíteni, valamint lehetőséget adott az utasoknak a nagy magasságból történő ejtőernyősugrásra is. Az utolsó Lázadó katonák ilyen típusú hajókkal menekültek el a Hoth bolygóról a Birodalom támadása során.

B SzárnyúA/SF–01 B-szárnyú

Gyártó Slayn & Korpil
Modell A/SF-01 B-szárnyú csillagvadász
Osztály támadó vadászgép
Szélesség 7.3 méter / 2.5 méter
Magasság  
Hossz 16.9 méter

Az A/SF-01 B-szárnyú nehéz űrvadászbombázó, avagy egyszerűen csak B-szárnyú űrvadászgép a Lázadók Szövetség Flottájának az egyik legnagyobb és legjobban felfegyverzett űrvadászbombázója. Az elnevezés a gép formájára utal függőleges pozícióban történő repülés közben, ugyanis a felső és az alsó kitüremkedő részek egy B betűre hasonlítanak. A harci mód aktiválásakor a két oldalsó szárny merőleges pozícióba kerül a gép törzsével, a formája így egy elnagyolt kard formájára hasonlít, ezért „Blade-wing”-nek azaz Penge-szárnyúnak is nevezték egymás között a pilóták. A szárnyak zárt állapota esetén 2.5, nyitott pozíció esetén pedig 7.3 méter széles megerősített duraacél hajótesttel rendelkezik a B-szárnyú modell. A B-szárnyúba egy Fabritech ANv-9q szenzor egység, kiegészítve egy PH-5s nagy hatótávú, szakaszos tachion felderítő tömbbel, valamint egy PK-8f rövid hatósugarú, elsődleges veszélyérzékelő háló került beszerelésre. A standard felszerelésben a három darab ArMeK SW-7a típusú könnyű ionágyú mellett egy Gyrhill R-9X nehéz lézerágyú, egy Gyrhill 72-es iker automata részecskeágyú valamint két darab Krupx MG9-es proton torpedóvető kapott helyet, mely utóbbi 8 darab torpedó tárolására és kilövésére volt alkalmas. A hajó védelméért egy Sirplex Zr-41-es típusú védőpajzs generátor felelt.

T-65B X-szárnyú vadászgép

Gyártó Incom Ipartestület
Modell  
Osztály T-65 X-szrányú vadászgép
Szélesség 8 méter
Magasság 3,11 méter
Hossz 12.5 méter

Az X-szárnyú vadászgép nevét, a szétnyitható, így kereszt alakot formázó hordszárnyairól kapta. A kereszt szárnyak az ütközetben növelik a fedélzeti fegyverek tűzerejét, valamint javítják a manőverezhetőséget. Az XSZ egy kisméretű, együléses vadászgép. Vezethetősége kísértetiesen hasonlít a T-16-os légirobogóhoz hasonló, egyszerű sport, szabadidős célokra épült gépek irányításához. Ez a tény megkönnyíti az ifjú kadétok felkészítését, jócskán csökkentve így a költségeket és a háborúban amúgy is szűkre szabott kiképzési időt. A X-szárnyú vadászgép tűzfegyverekkel szembeni védelmét, a titánium-ötvözetből épített, megerősített sárkányszerkezet, valamint a Chempat pajzsgenerátor adja. fedélzeti fegyverzetet a szárnyvégekre rögzített Taim and Back KX9-es jelzésű lézer ágyúk, valamint az orr részbe épített két darab Krupx MG7-es protontorpedó vetők alkotják. A 4 db lézerágyú képes akár egymás után egyenként, vagy akár párban is tüzelni. Az XSZ táranként, három darab protontorpedót hordozhat.

YT-1300 Teherhajó

Gyártó Koréliai Mérnöktársaság
Modell teherhajó
Osztály YT-1300
Szélesség 25.61 méter
Magasság 8.27 méter
Hossz 34.75 méter

E típus leghíresebb képviselője a Millennium Falcon, a hajó, amely megváltoztatta egy galaxis sorsát. Kevés olyan űrhajócsalád van a Galaxisban, ami annyira híres-hírhedt lenne, mint a Corellian Engineering Corporation által gyártott YT típusú teherhajók. Az amolyan “mindenből egy kicsit” elv szerint épült, hihetetlenül univerzális kisteherhajók bejárták az űr minden szegletét, rengeteg örömet/fejfájást okozva a köznépnek/hatóságoknak. Páncélzatát Durötvözetes lemezek alkotják. Fegyverzetéhez 2 négycsövű quad lézerágyú, 2 rakéta-kilövő tartozik. Személyzete minimum 4 fő kell, hogy alkossa: egy pilóta, egy másod pilóta és 2 tüzér. YT-1300-asok eredetileg egy abszolút hétköznapi feladatra épültek: személy vagy áru kereskedelmi célú továbbítására, a lehető legköltséghatékonyabban. Erre pedig remekül meg is feleltek, hála az okos tervezésnek.

Millenium Falcon: Ilyen típusú űrhajó az ezeréves sólyom is, a gép állandóan elromlik, hol a hiper hajtómű, hol  a védőpajzs, és van amikor be se indul az egész. Ez a hajó Han Soloé, aki elnyerte Lando Charlisiantól. De a sokk hiba ellenére ez a leggyorsabb járgány a Birodalom időszakában! Számos újítással rendelkezik. Ezek az újítások okozzák részben a hajó rakoncátlankodását. A padló alatt csempész rekeszeket alakítottak ki. A hajó alján és tetején elhelyeztek 1-1 négy csövű lézer ágyút. A fejlesztése során védő pajzsokkal és hiper hajtóművekkel is egyaránt ellátták. Katonai hajtóműve volt, ami lehetővé tehette, hogy  1,5szer gyorsabb legyen a fénynél.

Jedi Tanács

Jedi-Council

A Jedik a béke és a rend őrei. De vajon ki vigyázz rájuk? Nem más, mint a Jedi Tanács. 12 tagból álló nagy tiszteletnek örvendő társaság, Courascant a székhelyük, az ő jóváhagyásuk nélkül egyetlen lovag sem hozhat fontos döntéseket. A tanácsnak 8 állandó tagja van, akik afféle örökös tagsággal bírnak, és 3 átmeneti tanácsnok, akiket folyton cserélnek. A tanács emancipált, a Baljós Árnyak cselekményének idején 3 női tagja is van. A Tanács azoknak a nagy elméknek a gyülekezete, akik már bizonyították képességeiket a béke és igazságosság szolgálatában.
Tanácstermük a nyílt beszéd és együttgondolkodás, a kölcsönös megbecsülés birodalma, hiszen valamennyien azonos, nemes célokat tűztek maguk elé.
Ennek a sajátos felállásnak köszönhetően a Tanács kiegyensúlyozottan és hatékonyan végzi munkáját.
A Tanács feladata roppant összetett. Az Erő segítségével döntenek, minden a galaxist befolyásoló döntésben.
Ők döntik el, hogy egy adott eseményt, hogy értékelnek, szükség van-e közvetett vagy közvetlen beavatkozásra, a béke és igazság védelmében.
A vitás kérdéseket, melyek mind a renden belül és kívül történnek, ők hivatottak megvitatni. A békétlen feleket kibékíteni, a segítséget kérőket megsegíteni.
Ők tesztelik az ifjú növendék jelölteket. Ők hoznak új szabályokat, döntéseket. Ők ismerik a legbehatóbban a Jedik útját. Ők döntenek arról, ki érett a lovagi címre. Ők avatják a lovagokat, és ők döntenek kit küldenek padawanak, melyik mesterhez.

A Tanács választ az állandó tagok közül egy tiszteletbeli vezetőt. A vezető, a Tanács hangja. Ő vezeti a beszélgetéseket, ő teszi fel a kérdéseket, ő mondja ki a döntéseket.
A Tanács vezetőjének megbízatása egy évre szól. Utána a Tanács megválasztja az új tiszteletbeli vezetőt. Ezt a vezetőt hívjuk nagymesternek.
A Tanács minden tagjának egy szavazati joga van. Nem lehet tartózkodni. Az ellenkezne a Jedi útjával. “Tedd, vagy ne tedd”.
Ha a szavazás eredménye egál, akkor a Tanácsnak a döntést minimum egy héttel el kell halasztania, és az Erő segítségével meditálnia kell a kérdésen. Az egy hét alatt felmerülő új tényezők fényében, a Tanács megvitatja a helyzetet még egyszer. Ezután újra szavaznak. (A döntés elhalasztásának kérdése, minimum egy hét. A tanács dönti azonban el, hogy mennyi időre van szüksége ahhoz, hogy a döntést kellőképp mérlegelni tudja. Ennek eldöntésére, egyszerű többség is elegendő.)
(Egyszerű többség: Legalább két azonos szavazat. Ezzel csak a nem eldöntendő dolgok szavazhatók meg, vagyis minden olyan kérdés, melyre nem csak igen és nem válasz adható.)
A Tanács döntéseiben sohasem a rend, és az egyén érdekeit nézi. Ha így tesz, vét a Jedik útja ellen. A tanácsnak minden döntésével a jó ügyet kell szolgálnia.
Tehát a döntés következményének minden esetben közép, és hosszú távon, a békét, a harmóniát, a könyörületet, és az igazságot kell szolgálnia, még ha ezzel a Rendnek is ártana.

 

A Jedi Főtanács (YE 33)

Yoda Mace Windu Micah Giiett
Plo Koon Saesee Tiin Even Piell
Yarael Poof Oppo Rancisis Yaddle
Eeth Koth Adi Gallia Depa Billaba

 

A Jedi Főtanács (YE 32)

Yoda Mace Windu Ki-Adi-Mundi
Plo Koon Saesee Tiin Even Piell
Yarael Poof Oppo Rancisis Yaddle
Eeth Koth Adi Gallia Depa Billaba

 

A Jedi Főtanács (YE 22)

Yoda Mace Windu Ki-Adi-Mundi
Plo Koon Saesee Tiin Even Piell
Coleman Trebor Oppo Rancisis Shaak Ti
Eeth Koth Adi Gallia Depa Billaba

 

A Jedi Főtanács (YE 19)

Yoda Mace Windu Ki-Adi-Mundi
Plo Koon Saesee Tiin Anakin Skywalker
Coleman Kcaj Kit Fisto Shaak Ti
Agen Kolar Stass Allie Obi-Wan Kenobi

 

High_Council_Chamber

Idézetek

 

„ ‘Szigorúan titkos, csakis kódolva tárolható vagy továbbítható!’ Maguk a területük legjobbjai: a legjobb katonák, a legjobb taktikusok, a legjobb felderítők, a legjobb híradósok, a legjobb túlélésszakértők. Személyesen választottam ki önöket, mert azt akarom, hogy a galaxis legjobb kommandósait képezzék ki. Megkapnak mindet, amire szükségük lesz, mindent, amit akarnak. Cserébe mindörökre el kell búcsúzniuk a z otthonuktól. Ez a művelet szigorúan titkos. Nem mondhatják el senkinek, hogy hová mennek, és soha többé nem hagyhatják el a Kaminót. Ami a családjukat és a barátaikat illet, számukra önök máris halottak.  ”
~ Jango Fett beszéde az általá összegyűjtött kommandós kiképzők csapatához, a Cuy’vul Darhoz – mandalori nyelven azt jelenti: azok, akik többé nem léteznek. ~

„ Bal kote, darasuum kote
Jros’ran kando a tome
Sa kyram Nau Tracyn kad, Vode an.

És dicsőség, örök dicsőség
Együtt hordozzuk terhét,
Mint halál tüzében kovácsolt pengék,
Testvérek vagyunk mind.”
~Tradicionális mandalori csata dal ~

„ Van bennük valami mélyen megindító. Úgy néznek ki, mint a katonák. Úgy harcolnak, mint a katonák. Általában még úgy is beszélnek, mint a katonák. Megvan bennük a harcosok minden kiváló vonása. De emögött nincs semmi. Sem szeretet, sem család, sem derűs emlékek, amelyek az igazi életből származnak. Amikor elveszítünk egy ilyen embert, jobban megsiratom, mint egy átlagos katonát, aki teljes és normális életet élt. ”
~ Ki-Adi-Mundi Jedi tábornok ~

„ A félelemmel nincs semmi baj mindaddig, amíg nem bénítja meg magukat. Ne szégyenkezzenek miatta. A félelem természetes vészjelző, életben tartja magukat, hogy harcolhassanak. Mutassanak nekem egy katonát, aki nem fél, és én mutatok egy bolondot, aki veszélyezteti az egész hajóját. ”
~ Adar Tallon admirális beszéde az egyik köztársasági tisztképző újoncaihoz ~

„ Ha arra számítasz, hogy egyszerű dolgod lesz. Tud, hogy igen nagyot csalódsz majd. ”
~ Yoda ~

„ Ne számíts semmire, csak a változásra. ”
~ Qui-Gon Jin ~

„ Ahol az Erő, ott semmi nincs veszve. ”
~ Jedi ~

„ Az idő csalóka. A legjobb, ha számba veszi az ember. ”
~Qui-Gon Jin~

„ Hozz, egy döntést, majd hozz másikat! ”
~Yoda~

„ Nem vagyunk szentek, csupán törekszünk rá. ”
~ Jedi ~

„ A csatában nincs helyük a kétségeknek. Hinned kell. Hinned az Erőben. Nyúlj érte és eléred! ”
~ Yoda ~

„ Mindig több a kérdés, mint a válasz. ”
~ Yoda ~

„ Az Erő nem képes elhagyni. Állandó, az bizony. Ha nem találod, nézz belülre, ne kívülre ezt kell tenned. ”
~ Yoda ~

„ Ne feled, padawan amikor az ellenség túlerőben van a meglepetés a legjobb szövetségesed. ”
~ Qui-Gon Jin ~

„ Csukd be a szád, és nyisd ki a füled és hallgasd, mit súg a szíved. ”
~ Yoda ~

„ Amikor bizonytalan az út, fiam legjobb ha vársz. ”
~ Yoda ~

„ A figyelmeztetés ajándék! ”
~ Qui-Gon Jin ~

„ Gyengeségeidből okulhatsz a legtöbbet.
És azt meglásd, többé nem fognak uralkodni rajtad. Ehelyett te fogod uralni azokat. ”
~ Yoda ~

„ A pillanat felismerése megvilágosít. ”
~ Jedi ~

„ Fegyverek ők. Végrehajtják, anélkül, hogy megkérdőjeleznék, hogy helyesek-e, a parancsokat. Nekünk harcolnak most. De ki tudja, a jövő mit hoz? ”
~ Yoda ~

„ Az Erő a Jedi lovag hatalmának forrása. Egy mindent átható energiamező, mely körülvesz, és átitat mindannyiunkat. ”
~ Obi-Wan Kenobi ~

„ Soha nem szabad lebecsülni az Erőt, nagy hatalma van, kitartást ad. Az Erőnek nem számít a méret, összetartja a galaxist. Az életből árad, ezért nagy. Összeköt és megvilágosít minket. Nem az izmainkban, hanem magunk körül kell érezni az Erőt, mindenütt, közted és köztem, a fákban, a kövekben, mindenütt. ”
~ Yoda ~

„ Az Erő bennünk áramlik, érezni kell. Higgyél benne, akkor menni fog. Az Erő által sok mindent láthatsz meg, a jövőt, a múltat… rég eltűnt barátokat. Uralkodni kell magadon, tedd, vagy ne tedd, érezd az Erőt. Megismerésre, védekezésre használd, sose támadásra. Tudni fogod, csak légy nyugodt, oszlasd el a kételyeidet. ”
~ Yoda ~

„ Egy bolygó elpusztítása eltörpül mind a mellett, amire a mindenható Erő képes. ”
~ Darth Vader ~

„ A Jedik nem a békéért harcolnak. Az csak egy szlogen, és mint minden szlogen, félrevezető. A Jedik a civilizációért harcolnak, mert csak a civilizáció hozhat létre békét. Az igazságért harcolunk, mert az igazság a legfőbb alapja a civilizációnak. Homokra építik az igazságtalan civilizációt, nem éli túl a vihart. ”
~ Mace Windu ~

„ Egy Jedi jön majd, aki elpusztítja a Sitheket, és egyensúlyt hoz az Erőbe. ”
~A Nagy Holokron próféciája~

„ Nyolcszáz éve készítem föl a Jediket. Saját eszemre inkább hallgatok, hogy ki alkalmas. Hogy valakiből Jedi váljék, ahhoz a legvégső elszántságra és a legnagyobb komolyságra van neki szükség. ”
~Yoda mester, Luke Skywalkernek~

„ A félelem tudata megóvhat, ha nem nő túl rajtad. ”
~Qiu-Gon Jinn, Obi Wan Kenobinak~

„ Az élet csupán élet. Rajtunk múlik, hogy tisztességes vagy sem. ”
~ Jedi ~

„ Azt mondják, hogy bárki, aki ismeri az Erő útjait, az királlyá teheti magát bármely világon, ahol csak ő ismeri az Erő útjait. Bármely Jedi megteheti ezt. De a Jedik, bolondok lévén, ragaszkodva egy hiedelemhez, az Erőt csak mások szolgálatára használják. Mennyire rövid látóak. Hát nem éppen ezért veszítették el a galaxist a sötét oldallal szemben? ”
~ Palpatine ~

„ A gonosz az írott történelem előtt létezett, amikor varázslók királyokká… És istenekké tették magukat… Az Erő sötét oldalának hatalmát használva. A gyenge akaratú mindig készen állt arra, hogy engedelmeskedjen egy olyannak, aki nagyhatalommal bír. Azok, akik megismerték a sötét oldal hatalmát, hamar kihasználták ezt a gyengeséget, hogy háborút robbantsanak ki. Újra és újra, a sötét oldal tovább emelkedett, mint a vihar… Felfalva egész világokat és teljes csillagrendszereket. Azok, akik elsajátították a sötét hatalmat, maguk lettek a sötét hatalom. Szabadjára engedték a pusztítást, semmilyen más okból, mint önző nyereségből. Kifosztottak nemzeteket… Elpusztítottak egész civilizációkat. Néhányuk, szégyellem kimondani, Jedik voltak. ”
~ Ood Bnar ~

„ A gonosz egy olyan szó, amit a tudatlan és a gyenge használ. A sötét oldal a túlélésről szól. A benned rejlő belső hatalom kibontakozásáról. Az egyén erejét dicsőíti. ”
~ Darth Zannah ~

„ Ez a sötét oldal jele, minden döntésed hatással van a testedre, elemészti, ahogyan a sötét oldal belülről emészt fel. ”
~ Mical ~

„ Vannak helyek, amiket a sötét oldal hosszú ideje tartó jelenléte áthat, vagy olyan lények jelenléte, melyeket az energiája átjár, és a helyszínre vetítik a sötét oldal hatalmát. ”
~ Luke Skywalker ~

„ Csak nagyon kevesen rendelkeznek természetes vonzódással magához a sötét oldalhoz. Képesek elmerülni mélyen az Erőben és megidézni misztikus energiákat, hogy a világot maguk körül elcsavarják és megvetemetítsék. Meg tudtak idézni ősi Sith rituálékat; meg tudták idézni a hatalmat és szabadjára engedni borzalmas varázslatokat és sötét mágiákat. ”
~ Darth Bane a Sith varázslásról ~

„ A hatalom önmagáért létezik, ha megosztod, felhígítod, csak ámítod magad trónkövetelő. A rended egyszer még maga ellen és ellened is fordulhat. ”
~ Darth Bane holokronja Kraytnak. ~

„ Szétroppantottam a Galaxis gerincét… Néha szét kell roppantani valamit, hogy újjáépíthessük. Ahogy az Erőt megzaboláztam, úgy fogom megzabolázni a galaxist is, hogy megismerje a rendet. A tényleges munkám még csak most kezdődik. ”
~ Darth Krayt holokronjából ~

„ Nem az a fontos hogy ki vagyok, hanem az, amit üzenek. ”
~ Revan ~

„ Azért harcolok, mert arra teremtettek, hogy ezt tegyem, és a Birodalom az az eszköz, amin keresztül rájöttem a rendeltetésemre. A Birodalom egy háborúra készített megnyilvánulás. Ezért tökéletes. ”
~ Darth Malgus ~

 

A Tython Erőhasználóitól:

„ Sose feledjétek, hogy minket úgy hoztak ide. A Tythont mélyen áthatja az Erő, ugyanakkor titkokkal teli világ is. Alig ismerjük, és már réges-régen létezett, mielőtt a Tho Yorok megérkeztek. A kora elképesztő, a történelme kifürkészhetetlenül mély. Mi csupán átutazóban vagyunk itt. A mi igaz otthonunk az Erő. ”
~Deela jan Morolla mester~

„ Ha valaki belemerül az Erő sötét oldalába, erősebbnek és szabadabbnak érezheti magát, mint akkor, amikor egyensúlyban elt. De ez csak kívülről nézve tűnik ilyennek. Ne engedjetek a kísértésnek. Azok, akiket elnyel a sötétség, nemcsak az egyensúlyukat és az önuralmukat veszítik el. Hanem a lelküket is. ”
~Shall Mar mester ~

„ A Jediknek szükségünk van a sötétségre és a világosságra, az árnyékra és a fényre, mert a kettő nélkül nem létezhet egyensúly. Ha a Bogan felé húzol, azt fogod érezni, hogy az Ashla túl tiszta, és túlságosan korlátoz téged. Ha az Ashla felé siklasz el, szörnyeteg mítosznak fogod látni a Bogant. Az a Jedi, aki nem egyensúlyoz a kettő között, nem Jedi. Hanem egy elveszett lélek. ”
~ Shall Mar mester ~

„ A Jediknek tudniuk kell, hogy hol a határ. Vannak olyan helyek amelyeket nem kereshetünk fel, vannak dolgok, amiket nem szabad megcsinálnunk, és vannak erők, amiktől távol kell tartanunk magunkat. Az Erő hihetetlen képességekkel vértez fel minket, de az igazi hatalmunk abban rejlik, hogy tudjuk, mikor használjuk az Erőt, és mikor nem. ”
~ Shall Mar mester ~

„ Ha valaki nem érzékeli az Erőt, talán őrültség a részéről, ha a Tythonon marad. Akinek nincsen kopoltyúja, az ne merészkedjen túl mélyen a tenger felszíne alá. Ússzon fel a felszínre. Meneküljön ki a vízből. Szóval, ha itt maradunk… az őrület vár ránk. ”  ~Ismeretlen Tythoni~

„ A Jediknek nem szabadna megismerniük az alkímiát. Sötét hatalom az, titokzatos és veszedelmes. Alkalmas arra, hogy felborítsa az egyensúlyt bárkiben. Más utak is léteznek.  ”
~Vor’Dona templom mester~

„ Ashla és Bogan… ezek csupán holdak. Az én sorsom másutt vár rám… és akkora erővel vonz… ”
~Dalien Brock ~

„ A büszkeség az önáltatás különösen veszélyes módja. ”
~Lha-Mi templom mester~

„ A Jedik azt mondják: nincs tudatlanság, csak a tudás létezik. De mit sem tudnak mások életéről, mások küzdelmeiről. A gőgjük vakká teszi őket. Azt mondják: nincs félelem, csak a hatalom létezik. Ám a hatalmuk önelégültté teszi őket. Én pedig megtanítom őket arra, hogy féljenek tőlem! ”
~Hadiya királynő~

„ Egy Jedinek nincs szüksége másra, csak önbizalomra és az Erőre. Ruha, ami véd a hidegtől, hajó amivel utazhatunk, étel amiből energiát nyerünk, víz amivel a szomjunkat oltjuk, kard amivel lesújtunk, sugárvető amivel lövöldözünk… mindez csupán fényűzés. Az Erő mindent megad nekünk, és nélküle semmik vagyunk. ”
~Shall Mar mester~

„ A Tython gyönyörű, rejtélyes, és veszedelmes. Tele van titkokkal, és nyitva van azok előtt, akik képesek bánni az Erővel. Régóta itt van, már jóval azelőtt létezett, hogy megérkeztünk ide. És ezek a rejtélyek fennmaradtak úgy, hogy senki sem láthatta őket, senki sem töprengett róluk. És ezért félek én a Tythontól. Nekünk a Tython a minden, de mi semmit sem jelentünk neki. Mi csak átutazok vagyunk a számára. ”
~Ni’lander Jedi remete~

„ Senki sem képes jól harcolni, ha nincs benne egyensúly. ”
~Rupe mester~

„ Ilyen a Nagy Utazás. Az Utazók gyalogolhatnak, utazhatnak állatok hátán vagy gépeken, de ez lesz az első önálló kalandjuk  a Tythonon. Felkeresik valamennyi templomot, hogy tanuljanak és fejlesszék az Erő képességeiket. A Tython erőszakos világ, és a mi új otthonunknak még most is megszámlálhatatlanul sok rejtett zuga és feltáratlan mélysége van. Minden Utazó más és más veszélyekkel fog szembenézni. Sokan fognak furcsa vagy veszélyes helyzetekbe kerülni. Óhatatlanul lesznek olyanok, akik nem élik túl az utazást. De ahhoz , hogy valaki megtalálja az egyensúlyt az Erőben, előbb meg kell ismerkednie annak éles peremeivel. ”
~Nordia Gral, első templom mester~

„ Sose bízzatok maradéktalanul az Erőben. Mindig jelen van, de ez nem jelenti azt, hogy mindig, minden körülmények között válaszol a hívásotokra. Valamennyi Jedi önálló személyiség, valamennyi Jedinek vannak különféle képességei. Tanuljátok meg használni ezeket. Fejlesszétek és ápoljátok őket. Ha az Erő egy álom, akkor ti vagytok az álmodók, és néha fel kell ébrednetek. Néha csak magatokra számíthattok. ”
~Shall Mar mester~

„ Nem minden Utazó fejezi be a Nagy Utazást. Egyesek áldozatául esnek a Tython számtalan veszélyes vidékének vagy teremtményének. Mások lemondanak a céljaikról. Akadnak olyanok, akik letérnek az Erő útjairól, elhagyják a Tythont, eltűnnek a rendszerben, és ők mindörökre elvesznek a számunkra. De mint Jedinek, el kell fogadnunk ezt, mert nincsenek abszolút igazságok. Az élet egy kihívás, és csak az képes jóvá és naggyá válni, aki szembenéz a kihívásokkal. ”
~Deela jan Morolla mester~

„ Amikor gyermekek vagytok még, az Erő áramlása ijesztőnek és félelmetesnek tűnhet. Találjátok meg az egyensúlyt, a sötétség és a világosság között, és az áramlat hatalmat adó, nyugodt folyammá változik. Ha harcoltok az Erő ellen, a testetek lázadozni fog. Ha az Erő mellett harcoltok, maga az Univerzum fog támogatni titeket. ”
~Vor’Dana, templommester~

 

Klónok Háborúja bölcsességek:

Első évad:

1. Az igazán nagyvezér, másokat is azzá tesz.
2. A hit nem döntés, hanem meggyőződés kérdése.
3. Az alázatos könnyű léptekkel jár a bölcsesség útján.
4. A terv csak annyit ér, amennyit a végrehajtói.
5. Igazi önbizalmat, csak a tapasztalat add.
6. Biz barátaidban, hogy ők is bízhassanak benned.
7. Ha barátról van szó, szíved ne legyen olyan kemény, mint a fejed.
8. A nagy idők hősöket teremnek.
9. Hallgass ösztöneidre vagy magadra vess.
10. Az igazán erős, aki uralni tudja erejét.
11. A békéhez vezető kanyargós úton, bármely hosszú is legyen, érdemes végig menni.
12. Ha csak csalással győzhetsz, bukj el inkább becsületben.
13. A gonoszság fájának gyökerei, a kapzsiság és a félelem.
14. Egy csata közepén, senki nem maradhat semleges.
15. Az önhittség, mérgezi a bölcsességet.
16. Az igazságnak örül az elme, de nem mindig örül a szív.
17. A félelem olyan kórság, amire a remény a gyógyír.
18. Egy morzsányi esély, galaxis méretű reményt szül.
19. A nagyság csúcsára rögös út vezet fel.
20. A háborúért mindenki túl nagy árat fizet.
21. A kompromisszum készség erény, nem megvetendő bűn.
22. A közös titok a bizalom alapja.

Második évad:

1. A vereségből tanulni, fél győzelem.
2. A túlzott önbizalom, a gondatlanság legveszélyesebb fajtája.
3. A hiba kijavításának első lépése a türelem.
4. Az igaz szívben nem szabad kételkedni.
5. Higgy magadban vagy nem hisz benned senki.
6. Nincs drágább ajándék a bizalomnál.
7. Néha nehezebb elfogadni a segítséget, mint felajánlani.
8. Az érzelmi ragaszkodás, nem azonos a könyörületességgel.
9. Minden nyereségnek, vesztesség az ára.
10. Aki igyekszik a becsületesség útján járni, megbecsülést érdemel.
11. Ami könnyű, nem mindig egyszerű.
12. Aki nem tekint a múltba, veszélybe sodorja a jövőt.
13. Ne félj a jövőtől, ne sírj a múlt miatt.
14. a háború első áldozata az igazság.
15. Az igazságot keresni könnyű, elfogadni nehéz.
16. A bölcs vezető ha kell, engedelmes tudd lenni.
17. Hősöket a bátorság szüli, barátokat a bizalom.
18. A helyes utat válaszd, ne az egyszerűt.
19. Az a szörny a legveszélyesebb, amelyik bennünk él.
20. Nem az a fontos ki volt az apám, hanem, hogy milyen emléket őrzők róla.
21 . A veszedelem, a barátság próba köve.
22 . A bosszú bevallott fájdalom.

Harmadik évad:

1. A bajtársak testvérek maradnak egy életen át.
2. Az otthon védelme, a katona szívének próbája.
3. Mindent lehet, csak akarni kell.
4. Az elrabolt gyermek, elveszett remény.
5. Aki kiírtja a korrupciót, a remény magját veti el.
6. Aki betartatja a törvényt, maga is tartsa be azt.
7. A jövő megannyi út, bölcsen válasz közülük.
8. A hibás terv, a hiba tervezése.
9. A szerelem mindenkit megszépít.
10. A félelem gyakran tettre sarkal.
11. Az igazság sokszor elkergeti a félelem kísértését.
12. A pusztulás legrövidebb útja a bosszú.
13. A gonoszságot nem öröklik, hanem tanulják.
14. A gonosz útját járva, a hatalmat meglelheted, de a hűséget nem.
15. Aki szembenézz bűntudatával, egyensúlyra talál.
16. Aki feladja a reményt, az életét adja fel.
17. Aki uralni akarja a végzetet, nem talál békét.
18. Az alkalmazkodás a túlélés záloga.
19. Ami elromolhat, az el is romlik.
20. Becsület nélkül üres a győzelem.
21. Alázat nélkül veszélyes játék a bátorság.
22. A jó tanítvány mestere álmát váltja valóra.

Negyedik évad:

1. Ha hívja a sors, a kiválasztott nem mondhat nemet.
2. Csak a tűz edzi erősnek a kardot.
3. A koronákat öröklik, a királyságokért megküzdenek.
4. Az ember igazi természete szemmel nem látható.
5. Megértés a mélyen rejlő igazság felismerése.
6. Ki a bolond? A bolond, vagy aki követi?
7. A bizalom első lépés, a hűség felé.
8. A tudatlanság útján jártat, a félelem vezérli.
9. A bölcs vezet, az erős követi a bölcset.
10. Életünk értékét tetteinkkel mérik le.
11. Az úti célunkból kitűnik, honnan jöttünk.
12. Akik másokat rabszolgává tesznek, maguk is rabszolgává válnak.
13. Apró áldozatok nagy reményt szülhetnek.
14. A barátság megmutatja, kik vagyunk valójában.
15. Minden háború alapja a megtévesztés.
16. Ne csak a barátokat, az ellenségedet is tartsd a közeledben.
17. Az erős túléli a vészt, a nemes szívű úrrá lesz rajta.
18. A bizalom a legnagyobb kincs, de nem adják ingyen.
19. Csak úgy lehet jövőd, ha elengeded a múltad.
20. Mi magunk sosem, csak az változik, akinek hisszük magunkat.
21. A bukott ellenfél még felállhat, de aki végleg megbékélt legyőzetett
22. Az ellenségem ellensége a barátom.

Ötödik évad:

1. A jellem ereje hatalmasabb a sokaság erejénél.
2. A félelem egy képlékeny fegyver.
3. Keresni valamit nem más mint hinni a létezésében.
4. A küzdelmek gyakran az igazsággal kezdődnek és végződnek.
5. Az engedetlenség nem más mint igény a változásra.
6. Az aki magába néz megtalálja önmagát.
7. A fiatalság gyakran lebecsült.
8. Mások megmentésével magunkat is megmentjük.
9. Válassz bölcsen ellenfeleket, mert ők lehetnek később az utolsó reményed.
10. Az alázat az egyetlen védelem a megaláztatással szemben.
11. Mikor minden reménytelen, egy igazi hős ad reményt.
12. Egy katona legfőbb fegyvere a bátorság.
13. Bíznod kell másokban, különben a sikered lehetetlen.
14. Egy elképzelésnek sok értelmezése lehet.
15. Egy alkuban sok hátsószándék megfér.
16. Az erkölcs különbözteti meg a hősöket a gonosztevőktől.
17. Még a legkisebb kétség is képes megrengetni a legerősebb hitet.
18. A bátorság a bizalommal kezdődik.
19. Nem szabad soha kétségbeesni annyira, hogy megbízz egy megbízhatatlanban.
20. A reményt sosem szabad fel adni, nem számít milyen sötétnek tűnnek a dolgok.

Hatodik évad:

1. Azt a legnehezebb elhinni, amit önmagunkról tudunk meg.
2. A bölcs meghallja mások véleményét.
3. Ha kétség kínoz, menj vissza a forrásig.
4. Nem minden igaz, amiben sokan hisznek.
5. A szeretet bizalom, a bizalom hit.
6. A féltékenység káoszt szül.
7. A megtévesztés a kapzsiság fegyvere.
8. Sötétség nélkül nincsen fény.
9. A bölcsesség a bolondokban ugyanúgy meglehet, mint a bölcsekben.
10. Ami elvész, gyakran megkerül.
11. Néha az őrület visz rá az igaz ösvényre.
12. A halál csak a kezdet.
13. Számolj le félelmeiddel és felszabadulsz.

Klónok Háborúja hagyaték:

1.  Egy bűntény egy másikat rejthet.
2. Az út gyakran sokkal fontosabb az úti célnál.
3. A korlátlan hatalom korlátlanul megront.
4. Ha nem érheted el a célod, pusztítsd el azt.
5. A csaták elmúltak, de a hősök tovább élnek.
6. Nem az nyeri meg a háborút, akinek jobb a fegyvere, hanem, akinek jobb a stratégiája.
7. Háborúban nincs semlegesség.
8. Tanulj a múltból, de a jövőben élj!

Galaxis

Galaxis térkép

A különböző térképekből megállapítható, hogy egy Sb-típusú, spirál alakú képződmény. Számos forrás szerint a galaxis 120 000 fényév—37 000 parszek széles  (egy parszek 3,258 fényév). Középpontjában egy fekete lyuk jött létre. A Rishi-köd, illetve más másodlagos galaxisok körül kering. A szélén hiper téri zavarok akadályozzák meg a biztonságos hiper űrutazásokat az ismert útvonalakon kívül. Körülbelül 400 milliárd csillag van a Galaxisban, és nagyjából fele ennyire tehető a lakható bolygók száma. Tényleges élet azonban csupán ezek 10%-án alakult ki, értelmes fajok pedig 1/1000-én jött létre (ez megközelítőleg 20 millió). A galaxis népessége 100 quadrillió körül számlálható, mely a legkülönbözőbb fajokból tevődik össze. A galaxist több régióra lehet osztani. Az alábbiakban a Magtól való távolságuk szerint vannak felsorolva. Az egyes régiókat további szektorokra, rendszerekre és bolygókra lehet még bontani.

Mély Mag
Körülölelve a Galaxis szívének számító, legsűrűbben lakott csillagrendszerekkel egy kisebb, szokatlan bolygókkal tarkított régió. Ez a terület tartalmazza a legöregebb csillagokat, középpontjában pedig egy fekete lyuk jött létre, sűrű csillagcsoportokkal határolva. A csillagok nagy száma révén keletkező gravitációs lökések hevesen elgörbítették az űridőt, jelentősen megnehezítve a térségben a hiper űrutazást. A régió emiatt sokáig megközelíthetetlennek számított. Bár létezett biztonságos útvonal a mély magba, de ezek az idő folyamán elvesztek. Később Palpatine császárnak viszont sikerült találnia néhány biztonságos hiper űrjáratot. Majd húsz évvel az Endori csata után a térségben létesült birodalmi erődítmény miatt felértékelődött a régió szerepe.

Magvilágok
A Mély Magot kívülről határoló, ősi régió számos fejlett, tekintélyes, közismert és túlnépesedett bolygót fogalt magában. A Galaktikus Köztársaság, és következtetésképpen valamennyi galaktikus kormányzat itt alakult ki, továbbterjedve az egész galaxisban. A köztársasági és birodalmi periódusokban itt volt a galaktikus Főváros, a Coruscant. Valószínűleg az emberek is erről a területről származnak.

pl.: Coruscant, Corellia

Kolóniák
A Kolóniák a Magvilágok és a Belső Perem közti elhelyezkedés miatt kapta a nevét. Az első telepesek minden bizonnyal a Magvilágokból érkeztek, az itteni világokat a magas népességszám, a fejlett ipar és kultúra jellemezi. Mivel a Birodalom nagyon erőszakos úton tartotta fenn uralmát a Kolóniák felett, az Új Köztársaság hamar maga mellé tudta állítani a benne lévő világokat.

pl.: Alderaan

Belső Perem
A Belső Perem a Kolóniák és a Terjeszkedési Régió között helyezkedik el. Eredetileg egyszerűen “Perem”-nek nevezték, mivel akkoriban ez volt a legkülső ismert terület. Egy évszázadra rá végül az akkor még a “Kiterjedt Perem” elnevezést viselő Terjeszkedési Régió is felderítetté vált. Palpatine uralma alatt a Galaktikus Birodalom kemény kézzel ellenőrizte a régiót. Sok polgár a lázadás helyett a menekülést választotta inkább.

Terjeszkedési Régió
A Terjeszkedési Régióban olyan vállalat-ellenőrzésű világok vannak, melyeket erős és profitorientált társaságok irányítanak, kitermelve a bolygók nyersanyagait, fémjeit, érceit. Miközben a lakókat elnyomják, a nagy cégek egész csillagrendszerek ásványkincseit termelték ki. Így aztán hamarosan nyugtalanság és elégedetlenség tört ki a polgárok körében. Végül a Galaktikus Köztársaság átvette az irányítást a régió felett, miközben korlátozásokat vezetett be az érdekelt vállalatoknál, nem ritkán teljesen megfosztotta a társaságokat addigi tevékenységeiktől. A Terjeszkedési Régió a nyersanyagok és ércek fő előállítója, habár ásványkincs lelőhelyei a birodalmi időszakra javarészt kimerültek.

Középső Perem
Mivel ásványkincsekben nem bővelkedik, és ennélfogva kisebb lakosságot magába foglaló terület, mint a környező régiók, a Középső Perem az a terület, ahol a lakosok mindenért keményen megdolgoznak. Ennek köszönhetően több bolygó is galaxis viszonylatban igen jelentős szerepre tett szert. Ezzel ellentétben a viszonylag felderítetlen, a fontosabb kereskedelmi útvonalaktól messzebb eső területeken gyakoriak a kalóztámadások.

pl.: Naboo, Kashyyyk, Yavin

Külső Peremvidék
A Külső Peremvidék a Vad Űrt és az Ismeretlen Régiókat nem számítva, a legkésőbb felfedezett régió. A közhiedelemben ez a terület úgy terjedt el mint sötét, barátságtalan, visszamaradott bolygók színtere. Revan sötét nagyúr születési helye, emellett itt kezdték a mandaloriak hadjárataikat a Galaktikus Köztársaság ellen is. Nagy távolsága a Magtól lehetővé tette, hogy sok támogatója legyen a Lázadók Szövetségének. Wilhuff Tarkin birodalmi nagy moff kapta azt a nehéz feladatot, hogy felügyelje a Külső Peremvidéket, kiiktatva a Szövetség minél több helyi pártfogóját.

pl.: Dagobah, Tatooine, Dantooine

Peremvidéken kívül eső területek

Tingel-kar
A Tingel-kar egy külső spirális karja a Galaxisnak. Magában foglalta a Vállalati Szektor Hatóságát, mely egy Köztárasságtól, majd Birodalomtól független politikai szervezeté vált. A Birodalom néhány száztól harmincezerig terjeszkedő számú rendszerre terjesztette ki az uralmát.

Ismeretlen Régiók
A Ismeretlen Régiókat általában úgy ismerték, mint egy nagy kiterjedésű régió, mely kívül esett a galaktikus korongtól. Csupán néhány milliárd csillagot tartalmaz a Galaxis 400 milliárdjából. Így aztán alig vezet biztonságos hiperűr útvonal a régión keresztül. Szép számmal vannak csillagködök, csillagcsoportosulások, galaktikus napgyűrűk. A Galaktikus Birodalom számos expedíciót irányított az Ismeretlen Régiók területére, a szektorai megismerése és leigázása érdekében.

Vad Űr
A Vad Űr, másképpen Külső Űr a galaxis határvidékén helyezkedik, elválasztva az ismert területeket az Ismeretlen Régióktól. A Vad Űr abban különbözik az ismeretlen Régióktól, hogy míg az előbbiben már voltak kisebb felfedezések, addig az utóbbi teljesen szinte ismeretlen.

Forgalmi útvonalak
Számos “út”, hiperűrjárat létesült a szektorokon keresztül. Ezeket az útvonalakat hiperűr felfedezők néven elhíresült űrutazók találták meg és térképezték fel például: Gav Daragon, Aitro Koornacht. Az asztromechanikai droidok ezen koordináták alapján tudnak hipertéri ugrásokat végezni.

 1. Rimma Kereskedelmi Útvonal
 2. Perlemi Kereskedelmi Útvonal
 3. Hydian Út
 4. Koréliai futam
 5. Koréliai Kereskedelmi Útvonal
 6. Kesseli Út
 7. Ison Kereskedelmi Folyosó
 8. Sisar Út
 9. Myto Nyila
 10. Daragon Ösvény

Kormányzatok és politika
A galaxisban több ezer év alatt számos kormányzat és állam állt fenn. A legkorábbi ilyen ismert szerveződés a Végtelen Birodalom.

 • Bothan Űr
 • A Középpont
 • Chiss Ascendancy
 • Független Rendszerek Konföderációja
 • Konföderáció
 • Vállalati Szektor Authority
 • Cronese Mandate
 • A Kéz Birodalma
 • Terjeszkedési Régió
 • Fel Birodalom
 • Galaktikus Birodalom
 • Galaktikus Köztársaság
 • Hapes-halmaz
 • Hutt Űr
 • Birodalmi Maradék
 • Juvex szektor
 • Senex szektor
 • Sith Birodalom
 • Sith Birodalom (Jedi polgárháború)
 • Ssi-Ruuvi Impérium
 • Tion-halmaz
 • Tion Vezetés
 • Vagaari Birodalom

KÉPRE KATTINTVA KINAGYÍTHATOD!

Galaxis térkép

Fénykardok

Anakin Skywalker

Ismerkedés a fénykarddal

A fénykard a Jedi Lovagok fegyvere. A beavatottak azonban még nem lovagok, ezért saját maguk és a környezetük biztonsága érdekében gyakorló karddal szerelik fel őket.

A gyakorlókardok szabványfegyverek. Amíg nem válnak padavanná, nem építhetnek egyedi fénykardot, ezért meg kell ismerniük, milyen részekből állnak és milyen funkciókkal rendelkeznek ezek az egyszerű modellek.

A gyakorlókard egy markolatból és egy aktiválógombból áll, amellyel bekapcsolható a penge. A markolat mérete és a penge hossza a használó életkorának és testi adottságainak függvényében változik. A markolat belsejében a kristály, a lencse és az emittermátrix található, amelyek a pengét fókuszálják, valamint a telep, amely energiával látja el a fegyvert. Egy másik kurzuson megtanulják majd szét- és összeszerelni is a kardot, itt viszont csak a használatával foglalkoznak.

A gyakorlókard energiapengéjével nem lehet vágásokat ejteni, de ettől még fegyver és úgy is kell bánni vele, mintha igazi lenne. A bevitt találatok lebénítják az idegvégződéseket, megégetik a bőrt és megperzselik a szőrzetet. A sérülések elkerülhetetlenek a gyakorlás során, de egy fájós kar még mindig jobb, mint egy hiányzó.

Aztán minden Jedi padawan számára eljön az idő, amikor kiképzésük következő fokára lépéséhez el kell készíteniük saját fénykardjukat. Ekkor megválnak kiképző kardjuktól és tovább adják azt az újonc padawanok részére. Az elkészített fénykardokhoz mindannyian egy fókuszáló kristályt használnak fel, ami miatt lesz fénykardjuk színe a kiválasztott kristályé. A színt minden Jedi saját ízlése szerint választja ki, jellemtől függően. A Jediknek és a Sitheknek a hagyományos fegyverük a fénykard, amely a kezükben halálosan pontos és megbízható fegyver. A Jediknél a lovaggá válás egyik feladata a saját fénykard megépítése. Ezeket különböző fénykard kristályokból tehették, amelyeket kristálybarlangokból szerezhetnek meg. Egy ilyen barlang található a Dantooineon is, ahol a Jedi Tanács kiképzőközpontja működik.

lightsaber

A kard felépítése:
A köznyelv ezeket a fegyvereket fénykardoknak nevezi, noha a besorolás technológiai szempontból pontatlan. A pengét nem fénysugár alkotja, hanem ionizált gáz. A markolatba egy gáztartály van beépítve, melyet egy nagyon magas amperszámú elektromotor üzemeltet. Az aktiváló gomb által működtetett elektromotor kisülése felhevíti és ionizálja (megváltoztatja a gázatomokban található elektronok mennyiségét, kiszakítja őket az atommagokból, ezáltal jelentősen megnövelve az elektromos konduktivítást) a csőben lévő gázt, létrehozva ezáltal egy gáznemű és folyékony közötti halmazállapotot, a plazma állapotot, melynek rendkívüli hőmérséklete gyakorlatilag minden anyagot képes átégetni. Ezt az alaktalan plazmafelhőt egy Erőkristály fókuszálja egy használható ívbe, ami a fegyver vágó, ill. szúrófelületét alkotja. A kard jellegzetes zümmögését az elektromotor bocsátja ki, mely a gáztartályból bekerülő újabb gázmennyiséget ionizálja. A markolatból kibocsátott plazmasugár energiája hő- és fénysugárzás útján leadásra kerül, eloszlik, ezért a pengét alkotó gázt folyamatosan pótolni kell a markolatba épített tartályból. Ez azt jelenti, hogy minden hatékonysága ellenére, utántöltés híján, egy idő után a fénykard egyszerűen kifogy az elégethető gázból és a fegyver kikapcsol, ami nem egy hanyag Jedi padawannak okozott kellemetlen meglepetést az évezredek során. Az ionizáció során felszabaduló hatalmas hőmennyiség ellen speciális hővédő bevonattal látják el a kard markolatát, a penge sugárkibocsátását pedig egy hő és fénytompító csökkenti. Ezen speciális védőeszközök nélkül a kard veszélyesebb használójára nézve mint ellenfelére, aki a bekapcsolás után valószínűleg azonnal harmadfokú égési sérüléseket szenvedne. Ezen fegyverek mechanikailag pontos elnevezése tehát plazmakard lenne és nem fénykard.

A penge színét a kristály határozza meg. Létezik az Adaminumnak több testvére is, de van egy, amely csak vörös színben lelhető fel. Ezt a Jedik nem használják, mert a vörös szín a sötét oldalt szimbolizálja. Ellenben a Sithek szinte csak ezt a kristályt használják fénykardjuk előállításához.

Fénykard építés és használat

A padavant a fénykard építés avatja mindörökre a Jedi Rend tagjává. Ugyanakkor ez az aktus több mint a hűség egyszerű kinyilvánítása, generációk ezrei óta fennálló testület felé: lehetőség is, hogy elkészítsék a saját kardjukat. A Jedik viselkedésükben és öltözékükben is egységességre törekednek, ezzel a mindennél személyesebb fegyverrel kapcsolatban azonban nem hoznak szabályokat.

Alkotóelemek: A markolat, az emmittermátrix, a lencseszerkezet, az energiatelep és a fókuszkristály. Hagyják, hogy a választás során az Erő vezesse a kezüket. Ha úgy érzik, hogy egy greelfából faragott markolat vagy egy szokatlan színű lencse megszólítja őket, azt választják.

Víziók nyomában: Hacsak nem szokatlanok a körülmények az első fénykardokat az Illum kristály barlangjaiban készítik el. Az a Jedi bolygó a lelőhelye a fényes zöld és ragyogó kék plazmapengéket kibocsátó kristályoknak, melyek közül a meditáció segít kiválasztani a legmegfelelőbbet. Egy mantra segítségével:

A Jedi az Erő kristálya.
Az Erő a szív pengéje.
Minden egybeforr: a kristály, a penge, a Jedi. Egyek vagyunk.

Meditáció közben képek villanhatnak fel előttük a jövőből, vagy betekintést nyerhet az univerzum struktúrájába.

Eredményesség: Az utolsó lépés tökéletes koncentrációt igényel – ez az oka annak, hogy az Illum magányában kell dolgozni, ahol rákényszerülnek, hogy összpontosítsanak. A fénykard markolatának darabjait molekuláris szinten kell összeilleszteni, ez pedig az Erő precíz használatával valósítható meg. Ha nem megfelelően rendezik el őket, a fénykard akár fel is robbanhat, amikor aktiválódik és a kudarc mardosó érzése még a kezük elvesztésénél is fájdalmasabb.

Fénykard változatok

Ritkán fordul elő, hogy egy padavan szokatlan felépítésű kardot alkot, miközben látomások érik az Illumon. A hagyományostól eltérő variánsok általában csak sokkal később születnek meg, amikor a Jedi már éveket töltött el saját küzdőstílusa elemzésével és az  első próbálkozásából fakadó tökéletlenségek értékelésével.

Talán az ívelt markolatú fénykard a legkevésbé radikális változat az enyhe, az általában harminc fok alatti szögben görbülő meghosszabbított nyelével. Ez a típus azok között terjedt el, akik a fénykardvívás második formáját gyakorolják, ők ugyanis előszeretettel alkalmazzák kard-kard elleni párbajokban egyenletes súlyelosztása és precíz kezelhetősége miatt.

A shoto egy rövid kard, amelynek körülbelül fél méter hosszú a pengéje. Ezt a típust sok Jedi az üresen maradó kezében, második fegyverként forgatja. A védekező shotót a markolatra merőleges nyélnél fogva használják, így olyan suhintásokra is alkalmas, amelyekkel az ellenfél kibillenthető egyensúlyából, egyúttal azonban veszélybe is sodorja a tulajdonosát.

A fénybunkó egy hatalmas mérető fénykard robusztus markolattal és vastag pengével. Gyakran építik maguknak a houkok és más szokatlanul nagy termetű fajú Jedik.

A kétfokozatú fénykard fókuszkapcsolója segítségével váltani tud a markolatába épített két kristály között, így a normálméretű penge hirtelen kétszeres hosszúságúra nyújtható. Ez azonban csak meglepetésszerű támadásoknál hasznos, kadenciák végrehajtásához tapasztalataik szerint egyáltalán nem praktikus.

Az utolsó Sith háborúból jól ismert két pengéjű fénykard Sith fegyverként él a köztudatban, de ettől még semmi eredendően gonosz nincs benne. Használatát több évig kell tanulni és mindössze néhány Jeditől sajátítható el.

A fénylándzsával ugyanolyan stílusban kell vívni, mint a kétpengéjű fénykarddal. Mindkettő bot jellegű fegyver, de a lándzsa egyetlen rövid pengéből és egy hosszú nyélből áll, amelyet fénykarddal sem rongálható fémből készítenek.

A fénykorbács a legegzotikusabb kristályenergia technológiára épülő fegyver. Energianyúlványa a merev pengékkel ellentétben rugalmas, így a célpont köré fonható, de vágni is lehet vele. Hacsak nem járatos a Jedi a hagyományos korbácsok használatában, forgatását megpróbálni sem tanácsos.

Színek szerint: A Jedik fénykardjainak színe általában kék és zöld. A kék az erős Jedit jelképezi vagy a Jedi őrző rangot, de létezik ciánkék, türkiz is például Tenel Ka Chume Ta’ Djo fénykarjda. A zöld hagyományőrző és családi vagy Jedi tanácsnok kasztot, ebből létezik viridian is ami a világoszöld. Többféle színű kristály is létezik, például Mace Windu fénykardjának lila színű kristálya van. A lila szín teremtőt takar (más források szerint, a lila színű kristályt azok a Jedik használnak, akik egyszer már visszatértek a sötét oldalról). Valamint a Kel-Dor fajba tartozó Plo Klonn mesternek sárga fénykardja van, a sárga szín házasságot jelenti vagy Jedi őrszem kasztot. A Sitheknek vörös fénykardjuk van általában, azonban a régi Köztársaság idején voltak olyan Sithek is, akiknek bronz vagy narancssárga színt használtak. A birodalmi lovagoknak ezüstszínű.

kristály barlang

Színek szerint csoportosítva – részletesebben

Kék: Ezt a színt használja a legtöbb Jedi. A kék testesíti meg leginkább a Jediket. Ez jelképezi bölcsességüket, könyörületüket, bátorságukat és erejüket. Ez a szín testesíti meg az erős harcos Jedi jellemét, aki hűséges a világos oldalhoz és soha sem hagyná el a sötét ldalért. Persze voltak kivételek Anakin Skywalker például kék fénykardot használt, mégis egy ideig átállt a sötét oldalra.

Zöld: Ez a másik legnépszerűbb szín a Jedi Rendben. A zöld szín a családi Jedik jelképe, akik nem a kard hatékony forgatására, hanem inkább az Erő bölcs használatára specializálódtak. Nem hiába használtak a Jedi Tanács tagjai közül sokan ilyen színű fénykardot. Yoda is ilyen kardot használt, aki a legbölcsebb mesterként ismert. A zöld fénykard használói általában sokkal több időt szentelnek az Erő képességeik, diplomáciai érzékük és tudásuk fejlesztésére, mint a fénykard vívás tapasztalataik fejlesztésére .

Citrom sárga: Ez a szín a Jedi őrszem kasztba tartozó lovagok színe illetve házasságkötő Jedik jelképe. Olyan Jedik használják, akik otthon vannak mind a fénykard vívásban mind az Erő használatában. A Régi Köztársaság idején egyedül Plo Koon mesterről és Callista Mingről tudunk, aki ilyen pengés kardot használt. A sárga szín ritkaságát az okozza, hogy a Klón Háborúk idején a Jedik szinte csak Adegan kristályokat használtak, amiben nincs benne a citromsárga szín. Ritkaságán még az is, hogy a Jedik nem tudtak egyszerre jó kardforgatók és jó Erőismerők is lenni egyben, általában a két oldal egyikére estek át mindig.

Lila: Ezt a színt nagyon kevés Jedi használta a Régi Köztársaság idején, mert a ruusani csata idején ez volt a Sithek második legkedveltebb színe. Pedig a szín igenis Jedi jellemre utal, ugyanis a színnek az újító Jedik jelképe nevet adták. Akik ilyen fénykardot használtak, azoknak mindig volt saját filozófiájuk és mindig újítottak valamit a Jedi Renden. A Régi Köztársaság legismertebb alakja, aki ilyen kardot használt, az Mace Windu, Jedi Nagymester volt Hurikane kristályával. Ő a saját Vaapad technikájával bővítette a Jedi Rend tudását.

Narancssárga: Ez a szín jelképezi a régi gondolkodású Jediket. Ők azok, akik a legtöbb időt, a múlt kutatásával töltik és igyekeznek megismerni azt. Jedi történészeknek is szokták nevezni őket. Azonban akik a narancssárga fénykardot hordják, azok nem rendelkeznek feltétlen különcséggel. Tehát lehetnek a fénykardp árbajokra specializálódva, de ugyanúgy az Erőre is. Ők a legbarátságosabbnak tartott Jedik, hiszen ezek keresik társaik vagy mestereik társaságát. Szinte soha nincsenek egyedül.

Vörös: Ennek a kristálynak két fajtáját ismerjük. Ezek egyike a világos oldal kristályok, amik a dantooinei kristálybarlangban találhatóak meg, míg a másik előfordulási helye a Korriban sötét barlangjai. Itt találhatóak meg a sötét oldal, másképpen Sith kristályok. A Sithek évezredeken át ilyen kristályokat alkalmaztak, ezért is tiltotta meg a Jedi Rend az ilyen kristályos fénykardok készítését. A vörös kristály a sötét oldal általános megtestesítője a galaxisban, bár ennek ellenére Adi Gailla is birtokolt egy ilyen fénykardot.

Cyan: Türkizkéknek is szokták nevezni, valójában azonban a kristály ezüstös kék színt bocsát ki. Vannak híresztelések, melyek szerint ezek a kristályok nem léteznek természetes módon, és inkább mesterségesen létrehozott szintetikus anyag alkotja őket az Erő helyett. Ebből annyi igaz, hogy egyetlen pontos helyet sem ismerünk, ahol ez a kristály teremne, mint a társai. Csak elvétve lehet találni pár darabot a galaxisban. Nagyon ritka a Cyan kristály.

Ezüst: Ezek a kristályok is szörnyen ritkák. Él egy feltételezés, mely szerint a kristályokat leginkább a szürke Jedik használják a fénykardjaikhoz, illetve ők fedezték fel. Az Ezüst szín ugyanis kiválóan szimbolizálta a szürke Jedik jellemét. Nem sötét, de nem is világos. A kristályból hasonlóan a Cyanhoz, nem könnyű hozzájutni iszonyatos ritkasága miatt. Ugyanúgy, mint a Cyannak, ennek sincs természetes előfordulási helye. Ulic Qel-Droma is rendelkezett egy ilyen kristályos fénykarddal.

Viridián: A kristályról tömérdek feltételezés kering. A Viridián kristályok a zöld kristályok világosabb változatai. Világos zöld színnel rendelkezik. Ez a kristály is szörnyen ritka, ennek sincsen természetes tartózkodási helye. A Viridián kristály még ritkább, mint az Ezüst vagy a Cyan kristály. Alig tíz darab kristály van ilyen a galaxisban. A legtöbbjük jól elrejtett vagy biztonságban őrzött. Legutoljára Oppo Rancisis mesterről tudunk, aki ilyen fénykardot használt.

Bronz: Ezt a kristályt eleinte Sith lovagok alkalmazták a fénykardjaikba. Ennek a kristálynak van természetes előfordulási helye, de csak egyetlen darab. Ez pedig a Dxun holdon lévő Freedon Nadd nagyúr sírja. A kristályok a sötét oldal hatására nőnek ki a falakból, legalábbis így szól egy legenda. Freedon Nadd ugyanis Bronz színű rövid pengés fénykardot használt. A kristály másik előfordulási helye a nem működő vulkánok magmája, ahová beágyazódtak ilyen drágakövek.

Sárgászöld: A Sárgászöld kristályokat másképpen Ulic Qel Droma kristályoknak is nevezik, mivel egyedül őróla tudunk, aki ilyen kristályos fénykardot használt. A kristályoknak nincs természetes megtalálási helyük, sőt állítólag olyan ritkák hogy mindössze egyetlen darab készült belőlük, az is a Sith fénykardjában volt. A fénykard és a kristály (vagy kristályok) megtalálási helye ismeretlen számunkra.

kristály barlang

Kristályok szerint csoportosítva :

A fénykard kristályokat kétfelé oszthatjuk: segéd és fő kristályokra. A főkristályok mindig a penge színét adják, a segédkristályok pedig többnyire a fénykard erején, alakján módosítanak. Különleges, Erővel átitatott barlangokban lelhetőek fel, mint például a dantooine-i (citromsárga, vörös, zöld, kék) és az illumi kristálybarlangok. Ezek nagyon ritkák és csak olyan helyeken növekszenek, ahol erősen jelen van az Erő Világos, vagy Sötét Oldala.

Adegan
Illum kristályoknak is szokták nevezni őket, mert ezen a bolygón találhatóak meg a legnagyobb számban. De a Cularin rendszer aszteroida mezőin és a Halm bolygón is megtalálhatóak, bár sokkal kevesebb van ezeken a helyeken, mint az Illumon. Három részre oszthatóak: Kathracite, Mephite és Ponite(Pontite). A Kathracite kristálynak van két kis típusa, a relacite és a danite. Ezeket kiképző fénykardokban szokták felhasználni. A Mephite kristályt használják valódi fénykardban, amit a padawanok is készítenek. A Ponite vagy más nevén Pontite pedig a legerősebb és egyben legritkább kristály, szinte kizárt dolog hogy egyre is rá lehessen bukkanni. Az Adegan kristályok nagyon jól használhatóak, miközben a Jedi a fénykardját készíti. Könnyen megmunkálható, faragható, és jól fókuszál. Valamint egy különleges köteléket alakít ki a jövőbeli tulajdonosával, így kötve össze a Jedit és a fénykardot.

Színek: Kék és Zöld

Ankarres Zafír
Ez a kristály gyógyító erejéről híres. Elég ritka fajta, kiegészítő kristályként van nyilvántartva. Aki egy ilyet beleépít a fénykardjába, annak a sebesülései gyógyulnak. Azonban ez csak a világos oldal követőire vonatkozik. Aki a sötét oldal híve, az a kezével fizet a kristály birtoklásáért. A Jedi számára nagy előny, ha a fénykardjában egy ilyen kristály van.

Korlátozva: világos oldal

Bondar
Az Alderaan pályáján keringő nagy aszteroida az egyetlen forrása a Bondar kristálynak. Ha ezt valaki beépíti a fénykardjába, a kard pengéje képes lesz felerősíteni a fájdalmat, amit a kard vágása okoz a húsban. Annyira hogy akár egy apró kis vágás a bőrön a földre kényszerítheti az ellenséget.

Corusca gyémánt
A galaxis legritkább gyémántja, ami csak a Yavin gázóriáson található meg vagy szétszórva a rendszer néhány bolygóján. Nagyon nehéz beszerezni, és szépsége olyan magas népszerűséget adott neki, hogy a galaxis központját is erről nevezték el Coruscantnak. De nagyon kevesen tudják hogy ez az ékszer fénykard kristályként a leghasznosabb. A kristály bíborszínt kölcsönöz a fénykard pengéjének. Egyetlen hátránya az, hogy nagyon törékeny.

Szín: Bíbor és Lila

Damind
A Daminia bolygón fellelhető. Ezt a kristályt kiegészítőként beleépítve a fénykardba, aktiváláskor a penge vastagabb lesz és kicsit hosszabb, mint az átlagos méret. Egyéb fénykard változtató tulajdonságai pedig nem ismertek.

Dragite
A M’haeli bolygón fellelhető, a D’lope hegység bányáiban lehet rájuk akadni. A helybéliek ékszerként hasznosítják, pedig valójában ez egy fókuszáló kristály.

Durindfire
A Tatooine sivatagában elvetve fellelhető fókuszáló kristályok. Ezek különleges jellemzője, hogy a fénykard színét ezüstre változtatják. Nem sok Durindfire kristály hagyta el a Tatooinet. Szimpla kereskedők mit sem tudnak az erejéről. Használható segédkristályként is, de akkor csak maximum a penge színét tudja ezüstösebbé varázsolni.

Szín: Ezüst

Eralam
Az Erai bolygó harmadik holdján fellelhető bányákban lelhető fel. A régi időkben a Sith seregek levadászták ezeket a kristályokat, és a helyet lerombolták, ahol eddig megtermett. Azóta már elég ritka. Különleges képessége, hogy a fénykard pengéjének sugarát tisztán és egyenletesen tartja. Megerősíti a fénykard erejét.

Firkann
A Rafa V bolygón bányásszák. Ha behelyezik egy fénykardba, mint kiegészítő kristályt, a penge elektromos töltést kap. Az ősi Sith nagyúr, Tulak Hord is ilyen kristályt használt a fénykardjában.

Hurrikaine
A Hurrikaine kristályok a Hurikane bolygón fellelhetőek. Kettős szerepük van, ezért is különlegesek, lényegében kitesznek két kristályt. Egyik részük a penge színezése. Ugyanis van a mélykék és a lila változat. Másodlagos szerepe pedig a kard pengéjének megerősítése. Ugyanis az a penge, melynek energiáját egy ilyen kristály adja, sokkal könnyebben hatol át az energiapajzsok és páncélok védelmén.

Szín: Mélykék, Lila

Jenruax
A Jenruax kristály az Opila kifinomultabb változata, amit szintén fénykardokban szoktak alkalmazni. Azonban a Jenruaxot mindig alaposan le kell tisztítani használat előtt. Kiegészítő kristály, használatakor a fénykard pengéje sokkal mozgékonyabb, például gyorsabban tör elő a penge a markolatból.

Kasha
A Kasha a Cereai nép használta, mint meditációs eszközt. Nyugtatja az elmét, kitisztítja a gondolatokat harc közben, mikor egy Jedi használja. Segít az okos döntések meghozatalában.

Krayt Sárkány gyöngy
A kereskedők több ezer kreditet is megfizetnek egyetlen gyöngyért, mert akinek a birtokába jutott egy ilyen gyöngy, azt mindenhol elismerik, mint egy nagy harcost, aki legyőzött egy felséges Krayt sárkányt. Azonban még a Jedik sem mind tudják, hogy a sárkány szervezetében talált gyöngy letisztítva, megfaragva, megcsiszolva alkalmas egy fénykard kristálynak. Kék, Zöld, Fehér és Fekete színben találhatóak meg, funkciójuk a fénykard pengéjének színezése.

Színek: Kék, Zöld, Fehér, Fekete

Láva kristály
A Láva kristály mindenütt megtalálható, ahol vannak működő vulkanikus hegységek. Ritka azonban, hogy a magma úgy szilárdul meg, hogy az felhasználható legyen fénykard kristálynak. Leginkább színező szerepe van, összesen négyféle színt képes adni a pengének.

Színek: Bronz, Vörös, Narancssárga, Citromnarancs

Lorrdi ékkő
Felszabadított lorddi rabszolgák bukkantak rá erre a kiegészítő kristályra, ami nagyban segítette a híres testnyelvük kialakulását. Az ékkő fénykardban használva segít a Jedinek kiolvasni az ellenfél mozdulataiból a következő lépését.

Luxum
A Luxum egy fókuszáló kristály, amit a Natth tóból emelnek ki. Meditálnak sokat körülötte, formázzak az Erővel, mire valóban bele lehet illeszteni a fénykardba. Mélyzöld és sima zöld színben is megtalálható.

Színek: Zöld, Mélyzöld

Nextor
A kristályt segédkristályként alkalmazzák a fénykardokban. M’haeli bányáiban fellelhető. Ha egy fénykardba helyezik, akkor a pengét kicsit lesoványítja, de kicsit erősebbé is teszi.

Opila
Egy gyakran használt erősítő kristály, amit fénykardokba építenek. Mikor a kristály a fénykardban van, a kristály erősít a penge erején, így gyorsabban képes átvágni különböző anyagokból készült dolgokat.

Quixoni
Kiegészítő kristály, mely egy olyan világról származik, amibe becsapódott egy szupernóva. Nagyon ritka kristályok, és csak az tudja a fénykardjába építeni, aki az Erő sötét oldalát képviseli. A fénykard pengéjének ad egy fura, mélyvörös színt is amellett, hogy a sötét oldalhoz méltó erejűvé teszi a pengét, és felerősíti a Sith Erő képességeit is.

Szín: Mélyvörös
Korlátozás: sötét oldal

Phond
Egy furcsa kísérlet végeredményképp létrejött mesterséges ásványok, amiket megfelelően átalakítva segédkristálynak is be lehet építeni a fénykardja. Különleges jellemzője, hogy felerősíti a penge ragyogását.

Rubat
A Phemis bolygón bányásszák, szándékosan fénykard kristálynak készül. Segédkristályként alkalmazva megerősíti a fénykard pengéjének fényét, búgását kicsit ritmusosabbá teszi és fejleszti a Jedi ösztöneit harc közben. A fénykardot jóval kezelhetőbbé teszi.

Ruusan
A Ruusan bolygón fellelhető kristálybarlangban találhatóak meg. Elsődlegesen színező szerepük van, a legtöbb színben megtalálhatóak itt a kristályok. Azon kívül pedig segítik a Jedi koncentrációját az Erővel.

Színek: Kék, Zöld, Lila, Citromsárga, Fehér, Narancssárga, Ezüstös sárga, Ezüstös kék, Szürke, Barna

Sapith
A Sapith kristályt kiegészítő szerepe miatt szokták felhasználni a fénykardokban. Sokkal gyorsabban forgathatóvá teszi a fegyvert. A ma már kihalt Volice féreg minden 11. évben adott egy ilyen kristályt. Mára elég ritka dolog egy ilyen kristály. Ma már csak az Lwhekk bolygón található néhány darab, illetve a feketepiacon vagy kereskedőknél.

Sigil
A Sigil kristály kiegészítő jellegű, melyet az azonos nevű rendszerben bányásznak. Elég drága, de értékes kristály. Fénykardban használva a penge romboló erejét többszörözi meg. Marka Ragnos, ősi Sith nagyúr tulajdonát is képezte egy ilyen kristály.

Solari
A Solari kristály egyike a legősibb, legerősebb és egyben legritkább kristályoknak, melyek narancssárga színt adnak a pengének. Azon kívül mivel a Jedi Rend egyik legmegbecsültebb ereklyéje, csak a világos oldal követeinek hajlandó engedelmeskedni. Akit megrontott a sötét oldal, még kézbe sem veheti a Solari kristályt. Sacorria bolygón lelhető fel.

Szín: Narancssárga
Korlátozás: világos oldal

Stygium
Ez a segédkristály a Maramere és az Aeten II bolygókon lelhető fel. Képessége igazán különleges. A fénykardba építve képes valamennyire blokkolni az ellenfél érzékeit, így ők jóval gyengébbnek érzik a kristály birtokosát, mint amilyen valójában, ezzel pedig elég nagy meglepetéseket lehet okozni harc közben.

Szintetikus kristály
A Szintetikus kristályok kivétel nélkül mesterségesek, a Jedi vagy Sith hozta létre őket, és használja a fénykardjában, mint főkristályt. Olyan színűvé csinálja, amilyenre neki tetszik, az ereje azonban mindenképpen nagyobb lesz, mint a normál kristályoknak. A Sith kardokra jellemző vörös szín például nem természetes, hanem mesterséges kristályok miatt van, amiket a Sith tanítványok megkapnak, és felhasználnak a fénykardjuk elkészítésére.

Szín: Akármilyen

Upari
Az Upari a legtöbb olyan helyen megtalálható, ami alapvetően erdős bolygó. Képességei közé tartozik, hogy segédkristályként beszerelve a fénykardba megnöveli a Jedik érzékszerveinek aktivitását, de az Upari kristály képességeinek tökéletes uralásához már egy Jedi mester tudása kell.

Velmorite
A Velmor bolygón megtalálható sárga színt adó kristály, mely segédkristályként alkalmazva megvékonyítja a pengét.

Szín: Citromsárga

Ultima gyöngy
A Dac bolygón megtalálható, igencsak gyönyörű, luxuscikknek minősülő ékszer, melyet jól csiszolva fénykard kristályként is fel lehet használni, egész pontosan segédkristályként. Megnöveli a fénykard csapásának erejét, de nagyon nehezen megmunkálható gyöngyöt. Főkristályként is lehet alkalmazni, akkor pedig ezüstös színt ad a pengének.

Szín: Ezüst

Viridián
Ősi, nagyon ritka színező kristály, mely ezüstös zöld színt ad a pengének. A régi időkben sok Jedi és Sith használta ezt a kristályt, mert a tisztelet színét jelentette. Mára nagyon nehéz rálelni az ilyen ritkaságokra, hisz sok került Múzeumokba vagy privát gyűjtőkhöz az évezredek folyamán. A Sithek saját technikáikkal olyanná tették a Viridián kristályaikat, amik miatt sok sötét oldal aura vette őket körül. Innen különböztethetőek meg a sima és Sith kristályok.

Szín: Ezüstös zöld